SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fundamentals of biomedical kinanthropology - PDSK116
Title: Oborový základ biomedicínské kinantropologie
Guaranteed by: Fyziologie (51-500200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je prezentovat v celé šíři biomedicínské kinantropologie výzkumná témata a využívané metodiky včetně aktuálních oborových trendů. Student získává ucelený přehled o studovaném oboru, úroveň znalostí je později ověřena během doktorské zkoušky.
Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (05.06.2020)
Syllabus - Czech

Předmět má zvoleného koordinátora, avšak na výuce formou přednášek se podílejí vyučující zastupující dané podobory biomedicínské kinantropologie v souladu s oborovým členěním na UK.

1) Sportovní biomechanika - Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

2) Sportovní biochemie - doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

3) Zátěžová fyziologie - prof. MUDr. Jan Heller, CSc.

4) Fyzioterapie - Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

5) Sportovní výživa a dietologie - doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

6) Aplikovaná tělesná výchova - PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

7) Pohyb jako prostředek preventivní medicíny - Doc. PhDr. Michal Šteffl, Ph.D.

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (05.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html