SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Associations for Physical Education in Social and Political Life of the Czech Lands and Czechoslovakia - PDSK070
Title: Tělovýchovné spolky ve společenském a politickém životě českých zemí a Československa
Guaranteed by: Kinantropologie (51-400100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Annotation - Czech
Sociální zájmy a politické důvody vedoucí ke vzniku sociálně demokratické, katolické a komunistické tělovýchovy. Vzájemné vztahy mezi českými tělovýchovnými spolky. Pokusy o sjednocení české a československé tělovýchovy.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
Literature - Czech

BERANOVÁ, J., WAIC, M. Kulturně-výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací = Cultural and Educational Activities of Czech Physical Education Organizations. Praha: Národní muzeum, 1998. 221 s. ISBN 80-7036-063-1.

WAIC, M. Katolická tělovýchova v českých zemích a Československu do druhé světové války. Česká kinantropologie, 1998, roč. 2, č. 1, s. 73-81.

UHLÍŘ, J. B., WAIC, M. Sokol proti totalitě 1938-1952. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001. 175 s. ISBN 80-86317-110.

WAIC, M. Sokol Josef Scheiner. Střed, 2011, s. 81-94

WAIC, M. Tělesná výchova a sport ve službách české národní emancipace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 211 s. ISBN 978-80-246-2259-0.

POKORNÝ, J. Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 243 s. ISBN 80-246-0508-2

POKORNÝ, J. Vereine und Parteien in Böhmen. In:RUMPLER, H.; URBANITSCH, P. (ed.).

Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und

Zivilgesellschaft. I. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der

politischen Partizipation, Wien, 2006, s. 609-703. ISBN 3-7001-3540-8.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html