SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
State Control and School Physical Education in the Czech Lands and Czechoslovakia - PDSK069
Title: Péče státu a školní tělesná výchova v českých zemích a Československu
Guaranteed by: Kinantropologie (51-400100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Annotation - Czech
Počátky státní podpory tělesné výchovy a sportu v II. pol. 19. století. Vztah státu k tělovýchově a sportu 1918-38. Postavení tělesné výchovy a sportu po roce 1948. Vývoj školní tělesné výchovy v českých zemích a Československu a její ovlivnění evropskými koncepcemi školní tělesné výchovy
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
Literature - Czech

Waic, M. Organizační struktura a materiální podmínky československého sportu v období velké hospodářské krize 1929-1934. Acta Univ. Carol. Gymn., 1988, vol. 24, no. 1, s. 47-60.

Waic, M. Péče státních orgánů o tělesnou kulturu v období velké hospodářské krize 1929-1934. Acta Univ. Carol. Gymn., 1988, vol. 24, no. 2, s. 5-15.

Waic, M. Československá školní tělesná výchova v období hospodářské krize 1929-1934. Teor. Praxe těl. Vých., 1989, roč. 37, č. 1, s. 38-44.

Waic, M. The State Care of Physical Education and Sport in Czechoslovakia during the years 1918-1928. Acta Univ. Carol. Kinanthropolog., 1995, vol. 31, no. 1, s. 57-72.

Waic, M. School Physical Education in Czechoslovakia in the years 1918-1928. Acta Univ. Carol. Kinanthropolog., 1995, vol. 31, no. 2, s. 5-18.

WAIC, M. et al. In the Shadow of Totalitarism; Sport and the Olymic Movement in the "Visegrád Countries" 1945-1989 Prague: Karolinum, 2014. 252 s. ISBN 978-80-246-2463-1.

UHLÍŘ, J. B., WAIC, M. Sokol proti totalitě 1938 - 1952. Praha: univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy, 2001. 175 s. ISBN 80-86317-11-0

WAIC, M. & ZWICKER, S.: Central and Eastern Europe In: Pope, S.W. & Nauright, J: Routledge Comapanion to Sports History, USA, Canada : Routledge, 2010, ISBN 978-0-415-77339. Kapitola 23, s. 391-404

STRACHOVÁ, Milena. Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 235 s. ISBN 978-80-210-6709-7.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html