SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Outdoor (Scouting and Tramping) in Czech Lands and Czechoslovakia - PDSK068
Title: Dějiny pobytu v přírodě v českých zemích a Československu
Guaranteed by: Kinantropologie (51-400100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Annotation - Czech
Vznik a vývoj české turistiky. Český a československý skauting a jeho zapojení do světového skautského hnutí. Jinonárodní turistické a skautské organizace. Český tramping - ojedinělé jev v dějinách evropského mládežnického hnutí.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
Literature - Czech

Waic, M., Kössl, J. Český tramping 1918-1945. Praha: Práh; Liberec: Ruch, 1992. 114 s.

Waic, M. Československý skauting v období velké hospodářské krize 1929-1934. Acta Univ. Carol. Gymn., 1990, vol. 26, no. 1, s. 81-94.

Waic, M. a kol. Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a meziválečném Československu - Deutsche Turn- und Sportvereine in den tschechischen Ländern und in der Tschechoslowakei. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2008. 558 s. ISBN 978-80-246-1489-2.

Pelc, M.: Působení českého odboru Slovinského alpského spolku. Z každodennosti česko-slovinských vztahů před rokem 1914. Slovanský přehled 94, 2008, č. 1, s. 151-167. Padesát let Klubu českých turistů. Praha 1938.

Svoboda, M.:Hledání zaváté stezky. Praha: Leprez 1994. 304 s.ISBN 80-900821-8-1

WAIC, M. Tschechische Jugendbewegungen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik: Sokol, Junák, Tramps und Woodcraft. In: .Jugend in der Tschechoslowakei. Brenner, CH., Braun,K., Kasper, T. (Hg) Munchen:Collegium Carolinum., 2016, s. 61-80. ISBN 978-3-525-37311-8

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html