SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Physiotherapeutic Conceptions and Methods - PDSK043
Title: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Annotation -
The aim of this course is to give an overview of the main principles in modern therapeutical concepts and methods in physiotherapy. Comparition of modern procedures with classical procedures will be integrated as well as application of some physiotherapeutical elements in different non-physiotherapeutical subjects. This course focuses on therapeutical concepts from kinesiological and neurophysiological point of view.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.06.2019)
Literature - Czech

EDWARDS S. Neurological Physiotherapy. Churchile Livingstone, Edinburg 2002, 292s, ISBN 0-443-06440-7.

HAUŽVICOVÁ M., PAVLU D. Vergleich der Wirkungen der Therapien nach Brügger und nach Brunkow bei Patienten mit vertebrogener Problematik. Funktionskrankheiten des Bewegungssystems. 2003, 11, 2: 96-109, ISSN 1433-1861.

KENYON K., KENYON J., GERT P.G.: The Physiotherapist's Pocketbook: Essential Facts at Your Fingertips, 3. ed., Elsevier, 2018, ISBN-10: 0702055069.

PAVLŮ, D. Pokroky fyzioterapie jako odraz vědeckých paradigmat a objevů. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, 2006, s. 16-21.

PAVLŮ, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I: Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. uprav. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 240 s., ISBN 80-7204-312-9.

PAVLU D., NOVOSADOVA K. Příspěvek k objektivizaci účinku “Metodiky senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové” se zřetelem k tzv. Evidence-Based Practice. Rehabilitace a fyzikální lékařství 8, 2001, č.4, 178-181.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (13.06.2019)
Requirements to the exam - Czech

Kolokvium

Písemná práce

Prokázat schopnost kriticky hodnotit vybrané přístupy.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (12.06.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html