SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Developmental Kinesiology - PDSK033
Title: Vývojová kineziologie
Guaranteed by: Fyzioterapie (51-500400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Tématický blok je zaměřen na oblast neuromotorického vývoje za fyziologické a patologické situace. Klinické zaměření předmětu je na screening neuromotorického vývoje pro včasný záchyt dětí s centrálním postižením a dětí, u kterých porucha posturálního vývoje bude v budoucnu důsledkem patologické posturální poruchy. Další součástí programu je zaměření na stanovení terapeutického postupu u poruch pohybové soustavy z pohledu motorického vývoje.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
Literature - Czech

KOLÁŘ, P. a kol.(2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galen, 713 stran. ISBN 978-80-7262-657-1

KOLÁŘ, P., MÁČEK, M. a kol. (2015). Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén. 167 stran. ISBN 978-80-7492-219-0

Kolář P:Spondylolistéza.VOX PEDIATRIE ročník 7,č.1,2007,s.39-43,ISSN

1213-2241

Kolář P.:Vertebrogenní obtíže a stabilizační funkce páteře-terapie.

Rehabilitace a fyzikální lékařství 1,2007,s.3-17,ISSN 1211-2658

Kolář P.:Význam posturální aktivity pro včasný záchyt pacientů s dětskou

mozkovou obrnou. SOLEN, Pediatrie pro praxi 2, č.4, 2001,s. 190-194

Kolář P.:Systematizace svalových dysbalancí z pohledu vývojové kineziologie.

Rehabilitace a fyzikální lékařství 8, č.4, 2001, s.152-164

Vojta, V., Peters, A.: Das Vojta-Prinzip. Berlin Heidelberg New York:

Springer Verlag, 2001

Vojta, V., Peters, A.: Das Vojta-Prinzip. Berlin: Springer Verlag, 1992

Vojta, V.,: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Avicenum,

1993 Vojta, V., Peters, A.: Vojtův princip - svalové souhry v reflexni

lokomoci a motorická ontogeneze,Grada Publishing, spol. s.r.o., 1995

Vojta, V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku - včasná diagnóza a

terapie, Grada a.s. Avicenum, 1993

Bobathová, B.: Hemiplégia dospelých, Liečreh Gúth 1997

Bobath B: Adult hemiplegia: evaluation and treatment. Heinemann Medical

Books, London 1990.

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html