Detector and measuring methods in physioterapy - PDSB504
Title: Detekční a měřící metody ve fyzioterapii
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Informace o dostupných technologiích měření a zobrazování lidského těla a jeho komponent. Praktické dovednosti získává student zapojením se do výzkumných a výukových aktivit katedry v laboratoři BEZ.
Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)
Course completion requirements - Czech

referát - samostatná práce na zadané téma

pohovor u vyučujícího - obhajoba referátu

Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)
Literature - Czech

dle tématu referátu

Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)