SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Mathematics - PDSB007
Title: Aplikovaná matematika
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Annotation - Czech
Doporučeno především absolventům biologických a medicínských směrů. Předmět je dělen do následujících tématických celků: • Repetitorium středoškolské matematiky; • Statistické metody a stochastické procesy • Princip vektorové algebry; matice, tenzory • Diferenciální rovnice a jejich užití v biomechanice • Aproximace funkcí • Seznámení s MATLAB prostředím • Procvičování probíhá v počítačové učebně
Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (25.04.2018)
Course completion requirements - Czech

referát - samostatná práce na zadané téma

pohovor u vyučujícího - obhajoba referátu

Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)
Literature - Czech

Bartsch, H. J.:Matematické vzorce, SNTL, 1987

Rektorys K.: Přehled užité matematiky, Prométheus, Praha 2001

Hendl,J.:Přehled statistických metod. Portál, 2015

Martinez, W. L.: Compurtational Statistics Handbook with MATLAB, Chapman & Hail/CRC, London, 2008

Bertsekas, D. P. et al: Intrroduction to probability, Athena Scientific, Maessachutes,2008

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (25.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html