SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biomechanics - PDSB001
Title: Biomechanika
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Annotation - Czech
Kurz je členěn do několika kolokvií a separátních individuálních konzultací s rozdělenou tématikou, zaměřenou především na novinky a vývojové trendy: 1. Současný stav a trendy v biomechanice, srovnávací biomechanika 2. Biomechanika pohybového systému 3. Biomechanika tkání, tkáňové inženýrství 4. Neurobiomechanika, motorické řízení 5. Biomechanika respiračního a kardiovaskulárního systému 6. Principy experimentu v biomechanice člověka Každé kolokvium je vedeno formou řízené diskuse na tématiku úvodního referátu a studentských koreferátů.
Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (25.04.2018)
Course completion requirements - Czech

referát - samostatná práce na zadané téma

pohovor u vyučujícího - obhajoba referátu

Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (28.10.2019)
Literature - Czech

Základní odborná literatura:

Valenta J. et al:.Biomechanics, Academia, Praha 1993

S. Konvičková and J. Valenta: Biomechanika člověka - Svalově kosterní systém, CVUT Praha1996

S.Konvičková and J.Valenta: Biomechanika srdečně cévního systému člověka, ČVUT, Praha 1997

S. Konvičková, J. Valenta and D. Valerián: Biomechanika kloubù člověka, ČVUT, Praha 1999

Donald A. Neumann: Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation. Elsevier Health Sciences, 2013

Margareta Nordin, Victor Hirsch Frankel: Basic Biomechanics of the Musculoskeletal Systém. Lippincott Williams & Wilkins, 2001

David A. Winter: Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, 2009

Frank Bell: Principles of Mechanics and Biomechanics. Nelson Thornes, 1998

Donald R. Peterson, Joseph D. Bronzino: Biomechanics: Principles and Applications, Second Edition. CRC Press, 2007

C. Ross Ethier, Craig A. Simmons: Introductory Biomechanics: From Cells to Organisms. Cambridge University Press, 2007

Jay D. Humphrey, Sherry L. O’Rourke: An Introduction to Biomechanics: Solids and Fluids, Analysis and Design. Springer, 2015

Donald R. Peterson, Joseph D. Bronzino: Biomechanics: Principles and Practices. CRC Press, 13. 12. 2014

Otáhal et al: Kompendium biomechaniky, In:http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/

Doporučená literatura:

BRDIČKA, M., SAMEK, L. a SOPKO, B. Mechanika kontinua. 2. upravené vyd. Praha: Academia, 2000. 799 s. ISBN 80-200-0772-5.

Fung Y.Ch.: Biomechanics: Motion, Flow Stress, and Growth, Springer, 2002, USA

Fung Y.Ch.: Biomechanics: Mechanical Properties of Libiny Tissues, 2000, USA

Holzapfel G. A.: Mechanics of Biological Tissue

Cowin S. C.Tissue Biomechanics, Springer, 2007, USA

Marsik F.: Biotermodynamika, Academia, 2000 Praha

Journal of Biomechanics, Elsevier

Applied Biomechanice, Elsevier

Clinical Biomechanics, Elsevier

Last update: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (25.04.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html