SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Continuous practice in sport - PATL143C
Title: Continuous practice in sport
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 11
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0 [weeks/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (06.02.2019)
Studenti působí jako praktikující trenéři/kondiční trenéři (vedení tréninku či intervenčního pohybového programu) v různých tělovýchovných zařízeních, kterými jsou: tělovýchovné jednoty (sportovní kluby), občanská sdružení (Sokol, Orel apod.) či fitcentra (tělovýchovné služby). Cílem předmětu je vlastní aplikace pohybového programu v souladu s tématem a problematikou bakalářské práce a projevení schopnosti jej kriticky zhodnotit.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (06.02.2019)

TILINGER, Pavel. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu. Praha: Karolinum, 2006. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-1241-0.

TILINGER, P. Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. Edtion ed.: Karolinum Press, 2014. ISBN 8024627957.

BOMPA, T. AND M. CARRERA Periodization training for sports: Science-based strength and conditioning plans for 17 sports. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005, 141.

Další dle doporučení supervizora

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Dušan Blažek, Ph.D. (17.02.2022)

Obsah výuky:

1. Úvodní seminář před nástupem studentů na praxi (konzultace s garantem praxe a supervizorem)

2-3. Vstupní měření - diagnostika výchozí úrovně pohybových schopností

4-44. Pedagogické působení - příprava, evidence tréninkového zatížení, průběžné hodnocení, průběžné konzultace se supervizorem (cca 60h přímého pedagogického působení)

. Výstupní měření - diagnostika úrovně pohybových schopností

47-48. Konzultace se supervizorem - zhodnocení tréninkového působení a jeho účinku

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html