SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Model Condition Training - PATL130
Title: Modelový kondiční trénink
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 [hours/week]
Capacity: unknown / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Incompatibility : PATL130K
Interchangeability : PATL130K
Is interchangeable with: PATL130K
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (08.01.2019)
Předmět je povinným předmětem a je určen pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání. Předmět má za úkol na základě předem určeného zadání tématu zjistit kompetenci studenta vést modelový kondiční trénink pro různá sportovní odvětví a v různých podmínkách sportovní přípravy. Studenti tak při tvorbě modelových kondičních tréninků prezentují své teoretické znalosti a zároveň i praktickou kompetenci se profilovat jako kondiční trenér. Zápočtovým požadavkem je didaktický výstup, který společně s písemnou přípravou prověřuje kompetenci studenta vést tréninkovou jednotku s kondičním zaměřením v různých sportovních odvětvích.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (08.01.2019)

BOMPA, T.O., HAFF, G.G. Periodization. Theory and Metodology of Training. 5th. Ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2009. ISBN 978-0-7360-7483-4.

DUFFOUR, M. Pohybové schopnosti v tréninku. Rychlost. Edice Českého olympijského výboru. Přel. J. Dovalil (kap. 7, 8), P. Basařová (kap. 9, 10), A. Kaplan (kap. 4, 6), A. Mottlová (kap. 2, 3), M. Šilhavý (kap. 1, 5). Z francouzského originálu L´athlete et le guépard. Les qualités physiques: La vitesse. Ed. Volodalen 2009. Praha: Mladá fronta a.s., 1. vyd. 2015. 192 s. ISBN 978-80-204-3461-6.

JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Edtion ed. Praha: Grada, 2014.

JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Kondiční trénink ve sportovních hrách na příkladu fotbalu, ledního hokeje a basketbalu. Praha: Grada, 2017.

KAPLAN, A. Rychlost u jednotlivých hráčských funkcí v ženském basketbale (na příkladu reprezentačního týmu basketbalistek ČR). In. Pupiš, M., Pupišová, Z. (Eds) Kondičný tréning v roku 2017. Recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: katedra telesnej výchovy a športu FF UMB, 2017, s. 13 - 21. ISBN 978-80-8141-165-6.

KAPLAN, A., PROCHÁZKOVÁ, J. Využití funkčního tréninku v kondiční přípravě elitních florbalistek. In. Pupiš, M., Pupišová, Z. (Eds) Kondičný tréning v roku 2017. Recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: katedra telesnej výchovy a športu FF UMB, 2017, s. 69 - 77. ISBN 978-80-8141-165-6.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Feher (28.10.2019)

Požadavky ke zkoušce budou upřesněny v programu výuky. Program výuku je vyvěšován fyzicky na nástěnce na katedře atletiky (Blok D, 1. patro). Dále jsou programy výuky vyvěšovány na internetovách stránkách https://ftvs.cuni.cz/FTVS-720.html

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (08.01.2019)

Cvičení:

1. - 14. Teoretické základy kondiční přípravy. Strategie tvorby modelových kondičních tréninků. Didaktické výstupy prověřující kompetenci studenta vést tréninkovou jednotku s kondičním zaměřením v různých sportovních odvětvích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html