SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Sport Specialization 1 - Athletics - Sprints - PATL122
Title: Sportovní specializace 1 – atletika - sprinty, překážky
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a45566699efc54851aafbec7f8ca286f0%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=e9f7a355-7476-472e-8c91-98ab54bc267b&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Feher
doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
PhDr. Pavlína Vostatková
Incompatibility : PATL122K
Interchangeability : PATL122K
Is interchangeable with: PATL122K
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. (15.10.2020)
Povinný předmět je obsahem zaměřen na rozšíření znalostí a dovedností ze základního učiva atletiky s profilací k trenérství sprinterských disciplín v atletice. Zároveň nabízí rozšíření znalostí a dovedností pro studenty zajímající se o problematiku tréninku rychlosti a koordinace. Z hlediska dovedností bude rozšířena problematika speciálních běžeckých cvičení se zaměřením na sprinterský dril, nízkého startu, štafetové předávky v různých modifikacích u 4×100 m i 4×400 m, dále speciálních průpravných cvičení pro překážkový běh za chůze a v dynamické chůzi s předpětím, v tříkrokovém běhu a s jedním krokem běhu mezi překážkami. Součástí je také osvojení jednotlivých didaktických postupů ve sprinterských disciplínách. Pro pochopení veškeré problematiky hladkých a překážkových sprintů bude zároveň upozorněno na trénink rychlosti v atletických přípravkách a v základní etapě atletické přípravy.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. (15.10.2020)

ČILLÍK, I. Teória a didaktika atletiky. Edtion ed. Banská Bystrica: Belianum, 2013.

DINTIMAN, G., WARD, B. Sports Speed. 3th Ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2003.

DOSCHER, W. The art of sprinting: Techniques for speed and performance. Edtion ed.: McFarland, 2009. ISBN 0786443146.

HUSBANDS, C. Sprinting: Training, Techniques and Improving Performance. Edtion ed.: Crowood, 2013. ISBN 184797645X.

KAPLAN, A. aj. Atletika dorostu. Video-VHS, CD, DVD. Praha: CASRI, 2011.

MANN, RV., MURPHY, A. The Mechanics of Sprinting and Hurdling. Lexington, KY: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.

MILLEROVÁ, V., HLÍNA, J., KAPLAN, A., KORBEL, V. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2002.

MILLEROVÁ, V., HLÍNA, J. aj. Sprinty, překážky. Video-VHS, CD, DVD. Praha: CASRI, 2005.

ROSS, RW. Sprint and Hurdle. Training Methods. North Charleston, SC: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.

SMITH, M. High performance sprinting. Edtion ed.: Crowood, 2005. ISBN 186126755X.

VINDUŠKOVÁ, Jitka. Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia, 2003. Edice atletika. ISBN 80-7033-770-2.

THOMPSON, P. Run! Jump! Throw!:| bthe Official IAAF Guide to Teaching Athletics. International Association of Athletics Federations, 2009.

THOMPSON, PJL (ed.). Introduction to coaching theory. International Amateur Athletic Federation, 1991.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. (15.10.2020)

Přednášky:

1. Historie a vývoj výkonnosti ve sprinterských disciplínách

2. Teoretické základy techniky hladkých sprintů

3. Teoretické základy techniky překážkových sprintů

4. Teoretické základy techniky štafetových běhů

5. Trénink hladkého sprintu (100 - 200 m)

6. Trénink hladkého sprintu (400 m)

7. Trénink překážkového sprintu (100 m př. a 110 m př.)

8. Trénink překážkového sprintu (400 m př.)

9. Trénink štafetového běhu na 4× 100 m

10. Trénink štafetového běhu na 4× 400 m

11. Plánování v tréninku hladkého a překážkového sprintu

12. Kontrolní mechanismy úrovně rychlosti v atletickém sprintu

13. Benefity tréninku rychlosti pro jiná sportovní odvětví

14. Trénink rychlosti v atletických přípravkách a v základní etapě atletické přípravy.

Cvičení:

1. Technika běhu v hladkých sprintech se zaměřením na sprinterské a wall drily

2. Technika nízkého a polonízkého startu s jejím využitím v hladkých i překážkových sprintech

3. Technika překážkového běhu na 100 m př. a 110 m př. I.

4. Technika překážkového běhu na 100 m př. a 110 m př. II.

5. Technika překážkového běhu na 400 m př.

6. Tréninkové prostředky na rozvoj reakční a akcelerační rychlosti ve sprintu

7. Tréninkové prostředky na rozvoj maximální a supramaximální rychlosti ve sprintu

8. Tréninkové prostředky na rozvoj vytrvalosti v rychlosti a rychlostní vytrvalosti ve sprintu

9. Tréninkové prostředky na rozvoj speciální vytrvalosti a speciální síly běžce na 400 m

10. Tréninkové prostředky na rozvoj síly ve sprintu

11. Tréninkové prostředky na rozvoj koordinace a obratnosti ve sprintu

12. Terénní testování jako indikátor kondiční a technické připravenosti sprintera

13. Technika a trénink štafetového běhu na 4×100 m

14. Technika a trénink štafetového běhu na 4×400 m

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html