SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Athletics II - PATL113
Title: Atletika II
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / 213 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Obecn%C3%A9?threadId=19%3Ae9382fb52ad547f6984279dbd3903ab1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FATLETIKA2PATL113a113K%252FSdilene%2520dokumenty%252FGeneral
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D.
Bc. Veronika Petrásková
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
PhDr. Pavlína Vostatková, Ph.D.
Incompatibility : PATL113K
Interchangeability : PATL113K
Is interchangeable with: PATL113K
Annotation - Czech
Předmět je povinným předmětem profilujícího základu pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání. Předmět zahrnuje problematiku didaktiky vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový běh a hod oštěpem). Dále je zaměřen na nácvik nízkého startu. Součástí předmětu je také problematika tréninku vytrvalosti s přípravou na splnění modelového výkonu v běhu na 1500 m (ženy) a 3000 m (muži). Studující zároveň procházejí didaktickými výstupy zaměřenými na přípravu a vedení atletického rozcvičení. V rámci seminářů se seznámí rovněž se základními pravidly a disciplínami, které nejsou součástí atletického desetiboje jako je hod kladivem, 3000 m překážek, závodní chůze a trojskok.
Last update: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (08.11.2023)
Aim of the course - Czech

Student je kompetentní demonstrovat základní průpravná cvičení i komplexní provedení disciplín: překážky s nízkým startem, hod oštěpem a štafetové běhy. 

Student umí vést (včetně bezpečnosti při atletickém výcviku) atletické rozcvičení včetně cviků z běžecké, skokanské a vrhačské abecedy. 

Student zná pravidla uvedených disciplín a dokáže je aplikovat do podmínek závodu (dokáže danou disciplínu rozhodovat). 

Student rozumí technice uvedených atletických disciplín a vysvětlí, co je cílem jednotlivých fází u všech disciplín. 

Student zná metodiku nácviku uvedených disciplín, umí přiřadit jednotlivá cvičení v jednotlivých krocích nácviku.  

Student je schopen diagnostikovat základní chyby v provedení uvedených disciplín a navrhnout způsob jejich odstranění. 

Last update: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (08.11.2023)
Literature - Czech


ČILLÍK, I. a kol. Teória a didaktika atletiky. 2. dopl. vyd. Banská Bystrica: FF UMB a SAZ, 2014. 251 s. ISBN 978-
80-557-0554-5.

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. aj. Didaktika školní atletiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 260 s.

KAPLAN, A., VINDUŠKOVÁ, J., ČILLÍK, I. Didaktika školní atletiky v kostce (IV. část). Didaktika běhu - program
nácviku. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 1, s. 19 - 26. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (V. část). Didaktika nízkého startu - program nácviku. Těl. Vých.
Sport Mlád., 2017, 83, 3, s. 24 - 29. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A., FEHER, J. Didaktika školní atletiky v kostce (VI. část). Didaktika startů v obrazovém přehledu. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 4, s. 27 - 33. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (VII. část). Didaktika štafetového běhu - stručná charakteristika
techniky předávky. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 5, s. 39 - 42. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (VIII. část). Didaktika štafetového běhu - stručný program nácviku. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 6, s. 35 - 39. ISSN 1210-7689.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. 284 s.
ISBN 80-7033-770-2.

Last update: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (02.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet:

Písemný test z pravidel, pohybový test:

Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat

běh na 100 m př. (91,4 cm) 17,5 / 18,5 s -

běh na 60 m př. (76,2 cm) - 12,0 / 13,0 s

hod oštěpem 30 / 26 m 20 / 16 m

3000 m (M) 12:00/13:00 -

1500 m (Ž) - 6:30/7:00

Technika: nízký start, překážkový běh (3 kroky mezi překážkami), hod oštěpem, štafetová předávka, NS

Didaktika: příprava a vedení atletického rozcvičení; organizace a rozhodování školních závodů

Last update: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (02.09.2023)
Syllabus - Czech


Cvičení:

1. - 7. Technika a didaktika, nízkého startu, překážkového sprintu, štafetových běhů a hodu oštěpem. Tréninkové
prostředky na rozvoj vytrvalosti. Vedení atletického rozcvičení studenty. 

Semináře:

8. - 14. Teoretické základy techniky, didaktiky a pravidel vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový
běh 4x 60, 4x 100, 4x 400 a hod oštěpem) a dále nízkého startu. Teoretické základy tréninku vytrvalosti v atletice. Repetitorium
základních pravidel atletiky. Praktický seminář o atletických disciplínách - hod kladivem, trojskok, závodní chůze a 3000 m překážek. Seznámení s dodržováním bezpečnosti při atletice.

Last update: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (02.09.2023)
Learning resources - Czech
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5681
Last update: Krupková Dominika, Mgr. (20.10.2022)
Other recommended courses - Czech

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5681

Last update: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (02.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html