SubjectsSubjects(version: 904)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Athletics I - PATL112
Title: Atletika I
Guaranteed by: Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 [hours/week]
Capacity: unlimited / 148 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Odkaz na online výuku atletiky I. - https://teams.microsoft.com/…4a2
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Dominika Krupková
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
PhDr. Pavlína Vostatková
Incompatibility : PATL112K
Interchangeability : PATL112K
Is pre-requisite for: PATL113
Is interchangeable with: PATL112K
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (10.02.2021)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností. Odkaz pro online výuku je: https://teams.microsoft.com/…4a2
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (27.11.2018)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: SPN, 1991.

JEBAVÝ R., DOUBRAVSKÝ, P. Posilování s medicinbaly. Praha: Grada, 2011.

JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha: UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. Běžecká abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha: FTVS UK, 2006.

VINDUŠKOVÁ, J. Skokanská abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha: FTVS UK, 2006.

VINDUŠKOVÁ, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály.

Praha: FTVS UK, 2006.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (10.02.2021)

Přednášky:

1. -14. Bezpečnost při atletickém výcviku. Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

Technika a metodika nácviku atletických disciplín: běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem.

Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: běh, skok do dálky, skok do výšky.

Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice.

Cvičení:

15. - 28. Rozdílné varianty atletického rozcvičení. Technika a metodika nácviku: běžecké, skokanské a vrhačské abecedy, běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem, plnění modelových výkonů danou technikou.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (15.12.2021)

Přednášky probíhají online v MS Teams, kód týmu: fhtd5vu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html