SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Biomechanics of sport - PABA084TS
Title: Biomechanika sportu
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Annotation -
Basic topics related to biomechanical characteristics of sports movement, biomechanical diagnostics and evaluation of sports performance, principles of analysis of sport performance
Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (20.09.2020)
Aim of the course - Czech

Studenti by měli získat základní přehled týkající se biomechanické charakteristiky sportovního pohybu, biomechanické diagnostiky a hodnocení sportovní výkonnosti, principů analýzy sportovní techniky.

Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (20.09.2020)
Course completion requirements - Czech

referát na zadané téma, obhajoba referátu, ústní přezkoušení

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (12.08.2020)
Literature - Czech

KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2.

JANURA, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 84 s. ISBN 80-244-0644-6.

BARTLETT, Roger. Introduction to sports biomechanics: analysing human movement patterns. 2nd ed. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-33993-3.

KNUDSON, Duane. Fundamentals of biomechanics. Springer Science & Business Media, 2007. ISBN-13: 978-0387493114, ISBN-10: 0387493115.

BARTLETT, Roger. Sports biomechanics: reducing injury and improving performance. Routledge, 2002. ISBN 0419184406.

PAYTON, Carl J., BURDEN, Adrian (et al.). Biomechanical evaluation of movement in sport and exercise: the British Association of Sport and Exercise Sciences guide. Routledge, 2017. ISBN-13: 978-0415434690. ISBN-10: 0415434696.

HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. ISBN-13: 978-1451177305. ISBN-10: 1451177305.

JELEN, K., PŘÍBRAMSKÝ, M., KOHOUTEK, M.. Biomechanika a motorické předpoklady alpských disciplín: Česká škola lyžování. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 180 str.. ISBN 80-86317-10-2.

JELEN, K., ŠORFOVÁ, M., TLAPÁKOVÁ, E., & BILLICH, R. (et al.). Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. 214 str. ISBN 9788024621821.

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (12.08.2020)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Charakteristika oboru, definice, rozdělení. Základní pojmy, geometrie pohybu člověka

2. Kinematika pohybu člověka.

3. Dynamika pohybu člověka.

4. Energetický aspekt pohybu člověka.

5. Experimentální metody analýzy pohybu člověka, příklady z těl. cvičení.

6. Základy pohybového systému člověka z pohledu reologie.

7. Biomechanické charakteristiky sportovního pohybu (specifika jednotlivých sportovních disciplín)

8. Mechanické interakce člověk - okolí (sportovní nářadí, náčiní apod.)

9. Mechanické interakce člověk - odporové síly prostředí

10. Zpětná vazba v tréninku sportovního pohybu

11. Úrazy a tolerance k pohybové zátěži

12. Zvyšování sportovního výkonu

13. Prevence a ochrana pohybového ústrojí člověka při sportovním pohybu

14. Výzkum a jeho aplikace v oblasti biomechaniky sportů

Semináře:

Řešení základních úloh z kinematické geometrie, dynamiky a pohybového systému člověka s pomocí počítačové techniky.

Návštěva laboratoře Biomechaniky extrémních zátěží. Ukázka testování vybraných biomechanických parametrů, jejich zpracování a interpretace.

Last update: Kolář Jiří, Mgr. (12.08.2020)
Learning resources - Czech

Přednášky budou probíhat pomocí MS TEAMS, studentům budou k dispozici prezentace v programu PowerPoint.

Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (20.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html