Biomechanics of sport - PABA060N
Title: Biomechanika sportu
Guaranteed by: Department of Biomedical Foundation in Kinanthropology (51-300200)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Is incompatible with: PABA067N
Is interchangeable with: PABA067N
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Students should gain a basic overview of the biomechanical characteristics of sports movement, biomechanical diagnostics and evaluation of sports performance, the principles of analysis of sport performance. The condition of enrollment in the course is the previous acquisition of credit from the compulsory course Biomechanics or Fundamentals of Biophysics and Biomechanics
Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (16.09.2020)
Aim of the course -

Students should gain a basic overview of the biomechanical characteristics of sports movement, biomechanical diagnostics and evaluation of sports performance, the principles of analysis of sport performance.

Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (16.09.2020)
Literature - Czech

Katedra anatomie a biomechaniky:

Povinná:

PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ a Jozef BALÁŽ. Biomechanické metody ve sportu . Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 124 s. 1. ISBN 978-80-210-6861-2.

Jandačka, Vladimír: Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení. Ostravská univerzita, 2014, ISBN 9788073689445

Doporučená:

elektronické skriptum Patobiomechanika a patokineziologie. [skriptum online].URL: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1290.html

Effects of a high-intensity swim test on kinematic parameters in high-level Athletes. Yannick A. Aujouannet, Marco Bonifazi, Frédérique Hintzy, Nicolas Vuillerme, and Annie H. Rouard. Applied Physiology Nutrition and Metabolism 31(2):150-8, DOI: 10.1139/h05-012 https://www.researchgate.net/publication/7176067_Effects_of_a_high-intensity_swim_test_on_kinematic_parameters_in_high-level_athletes

Kinematics of the shoulder joint in tennis players. A.Lädermanna,b,∗, S. Chaguéc, F.C. Kolod, C. Charbonnierc, Journal of Science and Medicine in Sport 19(1):56-63, January 2016. https://www.researchgate.net/publication/269112453_Kinematics_of_the_Shoulder_Joint_in_Tennis_Players

Last update: Jelen Karel, doc. PaedDr., CSc. (26.06.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Po konzultaci s přednášejícím - přijatá a obhájená esej.

Last update: Jelen Karel, doc. PaedDr., CSc. (26.06.2019)
Syllabus - Czech

Přednášky:

1. Biomechanické charakteristiky sportovního pohybu

2. Interakce člověk - sportovní nářadí, náčiní - okolí

3. Analýza sportovního pohybu

4. Diagnostické metody v biomechanice sportů

5. Principy hodnocení sportovního výkonu

6. Zpětná vazba v tréninku sportovního pohybu

7. Úrazy a tolerance k pohybové zátěži

8. Zvyšování sportovního výkonu

9. Prevence a ochrana pohybového ústrojí člověka při sportovním pohybu

10. Výzkum a jeho aplikace v oblasti biomechaniky sportů

11. Sportinženýring

12. Individuální tematika - sport a jeho problémy z hlediska biomechaniky sportu - podle požadavků studenta

Last update: Tlapáková Eva, PhDr., CSc. (31.01.2011)
Learning resources -

Lectures will take place using MS TEAMS, students will have presentations in PowerPoint.

Last update: Lopot František, Ing., Ph.D. (16.09.2020)