SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Development of the diploma thesis - OSZMDP01
Title: Příprava a zpracování diplomové práce
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 7
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Jana Sissak
Teacher(s): doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Pre-requisite : O01213022, O01215018
Interchangeability : OSZKDP01
Is incompatible with: OSZKDP01
Is interchangeable with: OSZKDP01
Annotation -
The subject will be organised as individulal consultations.
Last update: STARA/PEDF.CUNI.CZ (23.01.2013)
Aim of the course - Czech

Po odevzdání diplomové práce se všemi potřebnými náležitostmi jsou studentce/studentovi přiděleny kredity. To se děje !prostřednictvím" tohoto předmětu.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
Literature - Czech

Jelikož je předmět ve zvláštním režimu (viz anotace), není moné stanovit povinnou či doporučenou literaturu.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
Syllabus - Czech

vložení diplomové práce a všech povinných náležitostí  do SIS

přidělení kreditů katedrou, která práci vede

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
Course completion requirements - Czech

Žádná výuka se v rámci tohoto "předmětu" nekoná. Po odevzdání diplomové práce se všemi potřebnými náležitostmi jsou studentce/studentovi přiděleny za splnění tohoto předmětu kredity. Pokud je práce vedena KPPP, kredity jsou po jejím odevzdání přidělovány P. Horskou. Přihlášení ke SZZ je možné ještě před přidělením kreditů za tento předmět v SIS. Přidělené kredity však musí být v SIS před samotným konáním SZZ. Pokud je práce vedena na jiné katedře, kredity přiděluje pověřený pracovník této katedry.

Last update: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html