SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Volunteering activities - OPNZ0Z169C
Title: Dobrovolnická činnost
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022 to 2024
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (65)
summer:unknown / unknown (65)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBZ1Z005B
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (11.02.2021)
Studenti jakéhokoliv studijního programu v rámci tohoto předmětu jako dobrovolníci podporují minimálně jednoho žáka (skupinu žáků) v době uzavření škol v souvislosti s epidemií COVID-19 minimálně jednou týdně formou doučování, hlídání, zajišťování volnočasových aktivit apod. (např. při FN Motol, Fakultní Thomayerovy nemocnice, OSPOD, neziskové organizace, pomoc školám, které zajišťují výuku pro děti zaměstnanců v kritické infrastruktuře, pěstounské rodiny apod., a to skrze jednu z vybraných platforem: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2159.html). Děti/žáci se mohou v průběhu realizace dobrovolnické pomoci obměňovat. V předmětu studenti sdílejí a reflektují své zkušenosti s dobrovolnickou činností.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (05.02.2021)

Cílem předmětu je rozvoj kompetencí studentů v oblasti individuální nebo skupinové podpory dětí/žáků na všech typech základních, příp. středních škol či dětí předškolního věku. 

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Lucie Maršálková (27.01.2022)

Doučování: Podrobný návod, jak se zaregistrovat, kontaktovat školu a domluvit si doučování, naleznete na https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/registrace-a-zakladni-informace/. Můžete doučovat i dítě v okolí svého bydliště, především ze sociálně znevýhodněného prostředí, o kterém víte, že by tuto podporu potřebovalo. V takovém případě požádáte jeho učitele nebo zástupce školy, aby školu zaregistroval do systému na https://zapojmevsechny.cz/doucovani/. Podle  návodu k registraci se následně přihlásíte do systému a v nabídce škol si vyberete školu „svého“ žáka. Pokud byste měli problém s registrací, obraťte se na: praxe@pedf.cuni.cz

Literature - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (11.02.2021)

BEDŘICHOVÁ, Zuzana, Aneta HORKÁ, Vendula KARASOVÁ, Jana LEJDAROVÁ, Pavla POLECHOVÁ, Petra SEDLÁČKOVÁ, Monika SCHWEIDLEROVÁ a Jiří STARÝ. Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách. Praha: Programy sociální integrace, Člověk v tísni, 2014. ISBN 978-80-87456-54-5. 

JIRÁT, Daniel. Doučování dětí v rodinách Člověk v tísni, o.p.s.[Online] [cit. 19. 6. 2015]. Dostupné na WWW: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekZP/6-3-05/Doucovani-deti-v-rodinach-Clovek-v-tisni-o-p-s-/46 

POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé města12(1), 109-133, 2010.

ŠŤASTNÝ, Vít. Availability of Czech school play-centres.Pedagogická orientace, 27(4), 575–598, 2017. 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (07.02.2022)

1. Úvodní setkání se studenty (bude nasazeno v rozvrhu) – úvod do problematiky, naplánování podpory dětí/žáků (6 hod.), lze nahradit online konzultací. První setkání proběhne 21. 2. 2022 v 18:00 na zoom linku https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449. 

2. Doučování žáků (viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-2159.html) – příprava, samostudium, realizace – přímá práce s dětmi/ žákem/žáky, reflexe (88 hodin), min. 20 hodin přímé činnosti 

3. Možnosti pravidelných průběžných online konzultací k reflexi své činnosti s vyučujícími (pedagog, psycholog) - nepovinné, dobrovolné

4. Závěrečné setkání – sdílení zkušeností, reflexe zkušeností (6 hod) 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lucie Maršálková (17.08.2022)

Student se účastní doučování (prezenčně, online skrze platformu preferovanou žákem), hlídání či jiné podpory žáků v plném rozsahu.  

Svou činnost konzultuje či reflektuje s vyučujícím/i.

V závěru předloží student hodnocení své činnosti, potvrzení o ukončení doučování vygenerované registračním systémem, sdílí a reflektuje své zkušenosti. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html