SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fitness training in sports - OPNT4T106C
Title: Kondiční příprava ve sportu II
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 25 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Annotation -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (25.01.2022)
The aim of the course is to acquaint students with the possibilities of stimulating motor abilities not only by gymnastic means. Gymnastic training in various sports. Stimulation of motor abilities and skills using. Technique of movement skills mainly of stretching and strengthening character. Age patterns and health aspects in relation to the planning and management of the exercise process. Musculoskeletal diagnostics, holistic approach. Use of circular training. Circular training in school physical education. The credit requirement is a written preparation of gymnastic training for the selected sport and age category.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (25.01.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi stimulace pohybových schopností nejen gymnastickými prostředky.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (05.02.2022)

Přímá výuka: 24 hodin

Příprava na cvičení: 30 hodin

Samostudium: 30 hodin

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2019)

DOSTÁLOVÁ, I., MIKOÁNKOVÁ, L. Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex, 2005.

DOSTÁLOVÁ, I. GAUL ALÁČOVÁ, P. Vyšetřování svalového aparátu. Olomouc: Hanex, 2006.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastické posilování, Praha: UK FTVS, 2014.

PETR, M., ŠŤASTNÝ, P. Funkční silový trénink. Praha: UK FTVS, 2012.

STACKEOVÁ, D. Fitness programy. Teorie a praxe. Metodika cvičení ve fitness centrech. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-541-3

TLAPÁK, P. Tvarování těla. Praha: ARSCI, 2003.

KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha : Grada Publishing, 2006, 112 s. ISBN 80-247-1636-4.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha : Grada Publishing, 2004, 192 s. ISBN 80-247-1006-4

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (25.01.2022)

1.     diagnostika pohybového aparátu, celostní přístup

2.     teorie – pohybové schopnosti a jejich stimulace

3.     protahování – testy, výběr cvičení pro jednotlivé svalové partie

4.     posilovací programy – testy, výběr cvičení

5.     kruhový trénink

6.     vytrvalostní schopnosti - diagnostika, výběr cvičení, metody rozvoje

7.     gymnastická příprava pro různé druhy sportů 

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (25.01.2022)

Aktivní účast na výuce 75%.

Písemná příprava gymnastické průpravy pro vybraný sport a věkovou kategorii.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html