SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic principles of training of climbing on an artificial wall - OPNT4T101C
Title: Základy lezení na umělé stěně
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 20 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Michael Kupilík
Annotation -
Introduction to the specifics of indoor climbing. The basic topics are: climbing safety on the indoor walls, biomechanical laws, climbing technique, climbing knots, rope attachment, securing means, securing theory and practice, climbing and securing in a climbing pair (with prepared upper securing), reaction to commands, launching , training of climbing technique, practice of securing with the help of various securing aids, climbing of various difficult routes, bouldering, competitions. Possibilities of using climbing for different age and performance categories of exercisers. The course ends with verification of the basic level of motor skills.
Last update: Pádivý Martin, Mgr. (02.02.2022)
Aim of the course - Czech

Bezpečný pohyb na lezecké stěně, dokonalé ovládání jištění druholezce i prvolezce.

Last update: Pádivý Martin, Mgr. (02.02.2022)
Descriptors - Czech

Přímá výuka: 24 hodin

Samostudium: 20 hodin

Vlastní trénink: 25 hodin

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literature - Czech

LOUKA, O., HNÍZDIL, J., KIRCHNER, J. Základy lezení na umělé stěně, Ústí nad Labem: KTV PF UJEP, 2004

VOMÁČKO, L., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělé stěně. 2.vyd. Praha: Grada, 2008. 130 s.

BALÁŠ, J., STREJCOVÁ, B., VOMÁČKO, L. Lezeme a šplháme: 68 her a cvičení na stěně a na nářadí. Praha: Grada, 2008. 120 s.

VOMÁČKO, L. Sportovní lezení a jeho místo v horolezeckých disciplínách. In TILINGER, P., RYCHTECKÝ, A., PERIČ,T., (editoři). Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference- Praha 1.-4. února 2001. 1.vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001, díl 1., s. 216-222.

VOMÁČKO, S., BALÁŠ, J. Zásady bezpečnosti lezení na umělých stěnách. Metodický poster. Praha: FTVS UK, 2006.

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (08.09.2019)
Syllabus - Czech

Základy bezpečnosti


Základy uzlování, práce se úvazky

Lezení v pozici druholezce, jištění

Lezení v pozici prvolezce, jištění

Bouldrování

Last update: Pádivý Martin, Mgr. (02.02.2022)
Course completion requirements - Czech

Praktické předvedení získaného umu v oblasti lezeckých dovedností.

Last update: Pádivý Martin, Mgr. (02.02.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html