SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Gymnastics - OPNT4T031A
Title: Didaktika gymnastiky
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 20 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. Jana Hájková
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Annotation -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (07.02.2022)
The aim of the subject is to acquire basic didactic knowledge and practical skills in the field of basic, rhythmic, fitness and artistic gymnastics. Motor functional training in gymnastics. Methodology of elements in gymnastics with a special focus on high schools and secondary school age. Age, health and performance aspects in the selection of elements. Structure of gymnastics lessons. Didactic forms, styles, methods, principles. Use of audiovisual technology and computer program for motion analysis. Methodical outputs of students. Development of motor skills using the means of basic and fitness gymnastics. Rhythmic gymnastics and group performance. Use of apparatus and hand apparatus.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (05.02.2022)

Získání základních didaktických znalostí a praktických dovedností v oblasti základní, rytmické, kondiční a sportovní gymnastiky. Motoricko funkční příprava. Pohybová skladba.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (05.02.2022)

Celková časová zátěž studenta 107,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 15 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (15.12.2022)

Fialová, L. Aktuální témata didaktiky – školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.

Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.

Hájková, J. Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-7603-188-3. 1. vydání, 100 s.

Hájková, J., Panská, Š. Základy gymnastiky. E-learning. ISBN 978-80-7603-308-5 https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

Hrabinec, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017

Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.

Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.

Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.

Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014

Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.

Tůma, Z., Zítko, M., Libra, M. Kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004.

Vrchovecká, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1284-5.

Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (05.02.2022)

Ústní zkouška se skládá z jedné otázky z teorie a jedné otázky z komplexní analýzy prvků.

 

Teorie

1.      Podporová příprava

2.      Odrazová a doskoková příprava

3.      Rotační příprava

4.      Zpevňovací příprava

5.      Balanční příprava

6.      Specifika hodiny gymnastiky

7.      Didaktické aspekty výuky gymnastiky (formy, styly, metody, zásady)

8.      Věková, zdravotní a výkonnostní hlediska při výběru prvků obtížnosti

9.      Motorické učení v gymnastice

10.  Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – základy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

11.  Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – rytmické druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

12.  Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – kondiční druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

Komplexní analýza prvků obtížnosti z hlediska techniky

·         zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému

·         kinematická charakteristika, popis techniky

·         metodika - pohybové předpoklady k nácviku, průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (14.03.2023)
 1. Motoricko funkční příprava v gymnastice
 2. Metodika prvků obtížnosti ve sportovní gymnastice se speciálním zaměřením 2. st. ZŠ a na střední školy
 3. Věkové, zdravotní a výkonnostní hledisko při výběru prvků obtížnosti
 4. Hodnocení gymnastických činností.
 5. Využití audiovizuálních prostředků.
 6. Teorie hodiny gymnastiky
 7. Školní vzdělávací program
 8. Didaktické aspekty výuky gymnastiky (formy, styly, metody, zásady)
 9. Využití náčiní a nářadí
 10. Stimulace pohybových schopností pomocí prostředků základní a kondiční gymnastiky
 11. Metodické výstupy studentů
 12. Teoretické základy pohybové skladby
 13. Sportovní druhy pohybové skladby

Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (10.09.2022)

1.      metodický výstup 

2.      aktivní účast – 75%

3.      pohybová skladba s náčiním nebo na nářadí v délce min. 1 minuty na hudební doprovod se zaměřením na sportovní druhy pohybové skladby

Zkouška ústní - teorie gymnastiky a komplexní analýza prvků sportovní gymnastiky.

Learning resources - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html