SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Traumatology and first aid - OPNT4T011A
Title: Traumatologie a 1. pomoc
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 35 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. Ladislav Pokorný
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Annotation -
The aim of the course is to give students an idea of ​​the work of a doctor in terms of assessing the health and development of athletes, to acquaint them with the risks of injuries and damage to health during active exercise and teach them to respond to these conditions and provide adequate first aid. In addition to the introduction of physical education medicine, the basic topics are: traumatology as a specialized medical field, division of injuries and damage to health from the emergency point of view, first aid - definitions, goals, types of first aid, first aid for life-threatening conditions, help with other health damage and injuries, principles safety in the operation of sports activities and prevention of sports injuries, methods and techniques of positioning the injured and methods of improvised transport. Legal aspects of the issue. The course ends with a knowledge and practical test of mastering the techniques of providing first aid in life-threatening conditions and other damage to health and injuries.
Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
Aim of the course -

The aim of the course is to present students the basic principles to assess the health condition of pupils and sports women and men, present the risk of injuries during physical activities and teach how to adequatelly treate them, first aid.

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.03.2024)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta 108,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení KZ

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 25 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literature - Czech

PILNÝ, J. Prevence úrazů pro sportovce. Praha: Grada, 2007

PILNÝ, J. Úrazy ve sportu. Praha: Grada, 2007

STELZER, J. První pomoc pro každého. Praha: Grada, 2007

BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2004

Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Teaching methods -

Presentation, theoretical and practical seminars.

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.03.2024)
Syllabus -

1. Evaluation of the athlete's state of health  and determine the relevant group.

2. Athlete performance testing.

3. Traumatology as a specialized medical field, categorise injuries and health damage to select the relevant treatment.

4. First aid: definition and goals.

5. Types of first aid: definition, injuries, definition of life-threatening conditions.

6. Principles of safety in sports activities and prevention of sports injuries.

7. Ways and techniques of positioning the victim and methods of improvised transportation.

Last update: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.03.2024)
Course completion requirements - Czech

Vědomostní test technik poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech a ostatních poškozeních zdraví a úrazech. Hodnocení praktického zvládnutí techniky poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech – zástavě dechu, zástavě srdeční činnosti a fibrilaci, masivním tepenném a smíšeném krvácení. Protišoková opatření a PP při šokových stavech.

Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html