SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Orthopedics for Special Educators - OPNS3S114A
Title: Ortopedie pro speciální pedagogy
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: 25 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OPNS3S106A
Annotation - Czech
Předmět poskytuje komplexní přehled prevence,diagnostiky a terapií poruch pohybového aparátu s aplikací nejmodernějších trendů v ortopedii s důrazem na následnou rehabilitaci.
Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (25.04.2020)
Descriptors - Czech

Předmět má 2 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 28 hodin

Příprava na zápočet: 20 hodin celkem

Přímá výuka.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (12.02.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura:

DUNGL, P. a kol. Ortopedie. Praha: R4, 2005. ISBN 80-247-0550-8.

EIS, E. Ortopedie pro speciální pedagogy. Praha: SPN, 1986. EIS, E.,

KŘIVÁNEK, F. Ortopedie a ortopedická protetika. Praha: SPN, 1965.

EIS, E., KŘIVÁNEK, F. Ortopedie a ortopedická protetika. Praha: Avicenum, 1986.

GUTVIRTH, J. a kol. Základy dětského lékařství pro speciální pedagogy. Praha: SPN, 1984.

KAPOUNEK, B., KAPOUNEK, A. Ortopedie a neurologie pro speciální pedagogy. Praha: SPN, 1989. ISBN 80-7066-073-2.

KUBÁT, R. Ortopedické vady u dětí a jak jim předcházet. Praha: HaH, 1992. ISBN 80-85467-13-5.

KUBÁT, R. Ortopedie. Praha: Avicenum, 1985.

Doporučená literatura:

DUNGL,P. a kol.Ortopedie. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8

KOUDELA, K. a kol.Ortopedie. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-246-0654-2

SOSNA, A., VAVŘÍK, P., KRBEC, M.Základy ortopedie. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-725-4202-8

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (25.04.2020)
Syllabus - Czech

Obsah:

1.      Ortopedie. Protetika. Vyšetřovací metody.

2.      Skelet, klouby, svalový systém. Vrozené a získané vady kostí a kloubů. Porucha svalového aparátu.

3.      Dětská mozková obrna. Svalová onemocnění. Vady páteře. Vady držení těla, kyfóza, lordóza, skolióza. Vrozené deformity.

4.      Získané deformity. Osteomyelis. Osteoporéza. Metabolické poruchy v dětském věku.

5.      Chromozomální odchylky v dětském věku, hormonální poruchy v dětském věku.

6.      Úrazy dětského věku. Prevence, terapie a rehabilitace. Ortopedické přístroj

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (25.04.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočtový test z probraného učiva. Na zápočet je pouze jeden termín, student nemá na opravné termíny nárok jako u zkoušky. viz Pravidla pro org. studia Čl. 8 Kontrola studia předmětu (k čl. 8 odst. 3, 4, 7 a 10 Řádu.)

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html