SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pediatry for Special Educators - OPNS3S106A
Title: Pediatrie pro speciální pedagogy
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: 50 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Co-requisite : OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S105A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Is co-requisite for: OPNS3S105A, OPNS3S123A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S107A, OPNS3S133A, OPNS3O101A, OPNS3Q102A
Is pre-requisite for: OPNS3S114A, OPNS3S113A, OPNS3S112A
Annotation -
The aim of the course is to acquaint students with the basic terminology of the field, anamnesis, circumstances of child growth and development, with significant pathological conditions and diseases of childhood, their etiology, symptoms, diagnosis, prevention, therapy and first aid. Expected outcomes: the student is familiar with the basic pathological conditions and significant diseases of childhood; can provide lay first aid; is familiar with the principles of prevention, health education and healthy lifestyle for children.
Last update: Hádková Kateřina, doc. PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

Příprava na zápočet: 16 hodin celkem

Výuka bude probíhat prezenčně s elektronickou podporou v MOODLE.

Pouze v případě nařízeného distančního vzdělávání na UK bude realizována v čase výuky dle rozvrhu on-line prostřednictvím apliace MS Teams.

Pro on-line výuku bude nutné si naistalovat Office 365 pro studenty, návod zde:
https://sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/office-365-pro-studenty/

Podrobné informace a odkaz pro přihlášení do týmu MS Teams budou zaslány mailem.

Last update: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (28.09.2022)
Literature - Czech

Povinná literatura:

MRZENA, B. Pediatrie: vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 9788073151829. 

MÜLLEROVÁ, L. Základy pediatrie pro studenty učitelství. 1. vyd.  Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. 150 s. ISBN 8070443219.

ZUCHOVÁ, B., TURIN, R., SEBERA, M., KUBÍKOVÁ, Z., ZAORAL, P. První pomoc. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.

ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 91 s. ISBN 802103811X.

Doporučená literatura:

KÁBRT, J. Lexicon medicum. 3. vyd. Praha: Galén, 2015. 917 s. ISBN 9788074922008.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 80-7066-980-2.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 269 s. ISBN 8071848670.

MARÁDOVÁ, E.  Zdravý životní styl 1 – Rodinná výchova. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010. 144 s.  ISBN 978-80-7168-712-2.

SMITH, T. Lidské tělo: ilustrovaný průvodce jeho stavbou, funkcí a některými poruchami. 2. vyd. Praha: Fortuna Print, 2001. 240 s. ISBN 80-86144-67-4.

TROJAN, S., SCHREIBER, M. Atlas biologie člověka. Praha: Scientia, 2002, 56s.+schémata. ISBN 80-7183-257-X.

ZUCHOVÁ, B. Základní postupy neodkladné resuscitace – Guidelines 2005. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah, základní okruhy:

 1. Růst a vývoj dítěteod prenatálního vývoje až po pubertu

- práce s kazuistikami

2. Nejčastější onemocnění jednotlivých systémů

- práce s kazuistikami

3. Nádorová onemocnění, poruchy imunity, očkování

4. Psychosomatická onemocnění a paliativní péče

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na přednáškách při práci s kazuistikami. Zápočtový test s otevřenými otázkami. Vzhledem k možnostem externistky bude vypsán jeden termín. Možnost jednoho opravného termínu.

Last update: Šumníková Pavlína, PhDr. Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html