SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational Policy - OPNQ4Z033B
Title: Vzdělávací politika
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. David Greger, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. David Greger, Ph.D.
PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
Pre-requisite : OPNQ4P011A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (30.09.2022)
Předmět seznamuje s fungováním vzdělávací politiky, umožňuje nahlédnutí vybraných problémů vzdělávací politiky a seznámení s možnostmi aktivně participovat na utváření vzdělávací politiky (prakticky na příkladu zapojení do diskuse o vybraném problému). Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky vzdělávací politiky v domácím i mezinárodním kontextu. 1. Vzdělávací politika jako vědní obor. Terminologie (3 významy slova politika: polity, politics, policy), základní dokumenty vzdělávací politiky ČR (strategické), instituce v ČR (přehled ostatních přímo-řízených organizací MŠMT a jejich role) a příklady zahraničních vlivů na formování národních politik vzdělávání, aktéři vzdělávací politiky a příklady konfliktů jejich zájmů. 2. Spravedlivost ve vzdělávání a vzdělanostní nerovnosti. Příklady mechanismů utváření vzdělanostních nerovností od předškolního po střední vzdělávání. Samostatně pak téma vnější diferenciace v českém vzdělávání (víceletá gymnázia, výběrové školy) a její efekty – vývoj po roce 1989, co říkají výzkumy v ČR a zahraničí o vnější diferenciaci, argumenty obhájců a kritiků vnější diferenciace a návrhy řešení. 3. Kvalita (ve) vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáků v ČR ve srovnání se zahraničními vzdělávacími systémy, trendy ve vývoji výsledků vzdělávání českých žáků. Vývoj v oblasti monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání – testování žáků na základních školách a diskuse o jejich zavedení, přijímací zkoušky, státní maturity. Učitelé a profese učitele pohledem vzdělávací politiky. Charakteristiky českých učitelských sborů. Aktuální problémy a otázky spojené s učitelskou profesí v České republice.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (14.09.2019)

Čerych, L.; Kotásek, J.; Kovařovic, J.; Švecová, J. The Education Reform Process in the Czech Republic. In Strategies for Educational Reform: From Concept to realisation. Strassbourg : Council of Europe Publishing, 2000.

Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) Educational Policies and Inequalities in Europe. London: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-0-23030-203-7.

GREGER, D. Dvacet let českého školství optikou teorií změny vzdělávání v post-socialistických zemích. Orbis scholae, 2011, roč. 5, č. 1, s.9–22. ISSN 1802-4637.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.) Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum, 2006.

Kotásek, J. Vzdělávací politika a rozvoj školství v České republice po roce 1989 – 1. Časť a 2. Časť. Technológia vzdelávania, 2005, č. 3, 7–11. 

Kotásek, J.; Greger, D.; Procházková, I. Demand for Schooling in the Czech Republic (Country Report for OECD) [On-line].  Paris: OECD, 2004 Available: <http://www.oecd.org/dataoecd/38/37/33707802.pdf>.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha. Praha: MŠMT, 2001.

Polyzoi, E.; Fullan, M.; Anchan, J.P. (Eds.) Change Forces in Post-Communist Eastern Europe: Education in transition. London: RoutledgeFalmer, 2003.

Rizvi, F.; Lingard, B. p. Globalizing Education Policy. London: RoutledgeFalmer, 2010.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (14.09.2019)

On-line studijní opora: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7993

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html