Internship in Counseling - OPNP3Q420B
Title: Specializované stáže poradenské
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/1, C [HS]
Extent per academic year: 80 [hours]
Capacity: winter:unknown / 35 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Internships in counseling services are organized according to the EDP (European Diploma in Psychology) requirements, the fulfillment and implementation of which will enable students to complete internships or part of their studies in EU countries, respectively apply for recognition of the diploma in them. The general goal of the internship is to connect theory and practice, to apply theoretical knowledge to the development of professional skills. Specialized internships take place in counseling service facilities in education, in the field of social work, in non-profit organizations. It is a condition that a psychologist works in the facility. In contrast to encyclopedic internships, it is aimed at the more specialized professional activities of a psychologist. The subject is optional for students - it is usually chosen by those who would like to devote themselves to counseling psychology in the future in the broadest context (in education, in the Ministry of Labor and Social Affairs, in non-profit organizations, in the private sector.
Last update: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (06.02.2024)
Descriptors - Czech

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

  • Přímá účast na pracovišti: praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit na 2 pracovištích, tj. 2 týdny a je smluvně zajištěna. Student se účastní se náslechů při různých činnostech poradenského psychologa, případně pod jeho vedením pracuje s testovým materiálem, s klienty, individuálními i skupinovými formami. Může se také jednat o účast v programech (vzdělávacích, metodických, terapeutických aj.).
  • Nepřímé aktivity v rozsahu 40 hodin zahrnují přípravu na pobyt na pracovišti, studium (např. legislativa, standardní činnosti), rozbor spisové dokumentace, vedení deníku ze stáží či zpracování požadovaných podkladů do portfolia aj.
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (13.09.2021)
Literature - Czech

DRYDEN, W. Poradenství. Portál: Praha, 2008.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.

LINDSAY, G.; KOENE, C.; ØVREEIDE, H.; LANG, F. Etika pro evropské psychology. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2010.

KOPRIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

MICHALÍK, J. Školský poradenský systém v ČR. Východiska, rizika, příležitosti, návrh pojetí. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PedF, 2008.

VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: UK Karolinum, 2005.

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (10.04.2020)
Syllabus - Czech

V rámci specializovaných stáží se student může zaměřit na pracoviště, kde jde o:

1. hlubší profilaci na specifickou klientelu (např. žáci se zdravotním postižením, klienti s poruchami chování, jedinci s poruchou autistického, azylanti aj.),

2. zaměření na konkrétní psychologické postupy (specializované činnosti v diagnostice či intervence, screening, skupinové formy práce se třídou aj.),

3. nadstandardní činnosti pracoviště či činnosti, které nejsou hlavní doménou pracoviště (např. vedení skupin, arteterapie v ŠPZ),

4. činnosti, které obvykle nespadají do encyklopedických poradenských stáží (např. diagnostika v profesním poradenství, diagnostika školní zralosti, diagnostika autismu, rodinná terapie).

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (13.09.2021)
Course completion requirements - Czech

V rámci předmětu student vykoná stáž na 2 pracovištích poradenských zařízení, v celkovém rozsahu 80 hodin (2 týdny), účastní se vstupního a výstupního semináře. 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na reflektivním semináři

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (10.04.2020)
Learning resources - Czech

Pro předmět je zpracován kurz v Moodle, adresa a přístupové heslo budou studentům sděleny na první přednášce.

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (13.09.2021)