SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Encyclopedic Clinical Internships with Feedback I - OPNP3Q210A
Title: Klinické stáže encyklopedické s reflexí I
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / 28 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Pre-requisite : OPNP3Q104A
Annotation -
Last update: PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D. (28.01.2022)
The course is focused on the acquisition of practical skills in the field of clinical psychology. The content of the course is acquaintance with workplaces that provide clinical and psychological care for children and adults, passive and active participation in the operation of individual workplaces, practical practice of direct and indirect clinical and psychological activities, getting acquainted with legislation and increasing professional competencies. The course also includes a reflection of acquired experience and acquired skills.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D. (28.01.2022)

Seznámení s klinicko-psychologickou praxí a orientace v oboru.

Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2022)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímý výkon stáže: 80 hodin 

Zpracovní porfolia: 30 hodin 

Příprava na reflektivní seminář, účast na reflektivním semináři: 10 hodin

V případě distanční výuky se reflektivní semináře uskuteční v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (28.01.2020)

Hawkins, P.; Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.
Baštecká, B.; Goldmann, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.
Lindsay,G. ; Koene, C. ; Øvreeide, H.; Lang, F. Etika pro evropské psychology. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2010.
Schmidbauer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.
Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D. (28.01.2022)

Studenti absolvují náhledy na klinickém pracovišti u psychologa, který se zabývá zdravotnickou praxí, resp. poradenskou praxí zaměřenou na prevenci, resp. následné vyrovnávání se s psychickým poškozením. Stáže budou zaměřeny na standardní aktivity pracovišť v oblasti prevence, diagnostiky, poradenství a psychoterapie. Cílem je podpora rozvoje dovedností pro práci psychologa v daných typech zařízení psychologické praxe. Student by se měl dále seznámit s legislativou upravující činnost toho kterého zařízení, měl by se zorientovat v typické klientele a typických standardních činnostech toho kterého zařízení, měl by evidovat formy, jak daný klient o poskytované služby žádá.
Dále by mělo dojít k postižení odborných okruhů tematicky zaměřených - konkrétní odborná témata, která pracoviště zajišťuje (např. zdravotní rizika, obtíže a adaptační problémy, podpora integrace zdravotně postižených aj.).
Neměla by chybět podpora rozvoje diagnostických, poradenských a terapeutických dovedností. Osvojeny by měly být základní diagnostické dovednosti spojené s administrací, skórováním, vyhodnocením i interpretací nejčastěji užívaných diagnostických nástrojů dle specifik toho kterého odborného zařízení, pro které má student základní teoretickou průpravu z povinných i povinně volitelných předmětů v rámci studia psychologie (např. anamnestický rozhovor, diagnostický rozhovor s rodiči a klientem, užití konkrétních diagnostických nástrojů jako jsou testy obecných i speciálních schopností - testy inteligence a další testy kognitivních schopností a testy osobnosti) a specifická diagnostická témata: testy zaměřené na klinické symptomy. Studenti by měli mít možnost účastnit se i cílených intervenčních postupů a programů, včetně vyhodnocování jejich efektivity. Vhodné je seznámení se s konkrétními cílovými skupinami (podle věku, resp. problémových kategorií).

Praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit na 2 pracovištích, tj. 2 týdny a je smluvně zajištěna.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (09.04.2020)

Student v předmětu absolvuje minimálně stáže na 2 pracovištích pracovištích, v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit, tj. 2 týdny. 

 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na výstupním reflektivním semináři

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html