SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar for preparation of a diploma thesis - OPNO4O043A
Title: Seminář k přípravě diplomové práce (základy společenských věd)
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Is pre-requisite for: OPNO4O042A
Files Comments Added by
download ___Seminář k přípravě diplomové práce (ZSV)1 LS 23-24.docx doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je věnován seznámení studentů s postupem zadání a způsobem zpracování diplomové práce. Vyučující postupně představí, jaké tematické okruhy nabízí pro vedení diplomových prací. Studující si v průběhu semestru zvolí (cvičné či reálné) téma své diplomové práce, formuluje její cíle a vypracuje její popis – tj. zadání DP. Jeho součástí bude základní přehled o pramenech a literatuře, zvolená metodika přístupu, základní rozvržení práce a provázaná struktura jednotlivých částí.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (23.02.2022)
Aim of the course - Czech

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování tématu DP.

Last update: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (25.01.2023)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

15 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

6 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (23.02.2022)
Literature - Czech

Literatura bude doporučena během předmětu.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (21.02.2022)
Teaching methods - Czech

Seminář. Diskuze s několika vyučujícími z KOVF nad možnými tématy DP. Zvolené téma je cvičné. Téma se nemusí krýt s pozdějším tématem vlastní diplomové práce. 

Last update: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (25.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Atestace: zápočet.

Podmínky k získání atestace:

  • docházka do výuky (maximálně 1 absence),
  • zformulování cíle diplomové práce a její rozšířený popis, tj. zadání DP (viz formulář v SISu u předmětu).

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

  • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
  • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
  • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou odbornou monografií,
  • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
  • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
  • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Last update: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (03.03.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html