SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Law - OPNO4O042B
Title: Právo ve výuce ZSV
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 27 (27)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Annotation - Czech
V rámci předmětu se studenti a studentky seznámí s tím, jak vyučovat právo na středních, případně i základních školách. Společně s vyučujícím kurzu, který sám právo na středních školách vyučuje, budou objevovat a zkoušet metody výuky práva, které se osvědčují v praxi, a společně nad nimi přemýšlet: kdy a jak je použít, jak je upravit, proč vlastně fungují. Sdílet budeme i celou řadu dobrých i špatných zkušeností s tím, na co si (nejen při výuce práva) je dobré dát pozor.
Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (12.05.2021)
Aim of the course - Czech

Absolvent tohoto předmětu bude:

1)     znát alespoň 10 metod a 20 konkrétních aktivit pro výuku práva na střední škole;

2)     schopen jednotlivé metody a aktivity kriticky vybrat podle toho, v jaké třídě bude učit a co bude cílem jeho hodiny;

3)     schopen kriticky reflektovat způsob použití jednotlivých aktivit a metod ve výuce;

4)     mít tipy na vhodné materiály, ze kterých může čerpat nápady a případy pro výuku;

5)     vědět o možnostech, jak zapojit svoji budoucí třídu či školu, ale také sebe samotného, do projektů, které aktivně propojují svět práva se světem výuky na základních či středních školách;

6)     rozumět tomu, proč dává smysl do výuky práva zapojovat různé metody a aktivity.

Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (31.07.2019)
Descriptors - Czech

Předmět bude po studentech vyžadovat cca 66 hodin práce (výuka a příprava na ni, včetně plnění zadaných úkolů, příprava na zápočet).

Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (12.05.2021)
Literature - Czech

FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 978-80-262-0043-7.
KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2004. ISBN 978-80-262-0052-9.
PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-262-0367-4.
SILBERMAN, Mel. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-124-X.
URBAN, Michal, Klára KOŘÍNKOVÁ, Lenka POŠÍKOVÁ, Tomáš FRIEDEL a Ondřej HORÁK. Moot court ve výuce práva: praktický průvodce přípravou a organizací simulovaných soudů nejen na středních školách. Praha: Eliška Kosová, MAKE*detail ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2014. ISBN 978-80-905903-1-1.
URBAN, Michal a kol. Moot Court ve výuce práva: praktický průvodce přípravou a organizací simulovaných soudů nejen na středních školách. Praha: Eliška Kosová, MAKE*detail ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2014. ISBN 978-80-905903-1-1.
URBAN, Michal. Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů (případy z praxe). Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-7502-013-0.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (14.10.2019)
Syllabus - Czech

Obsah předmětu tvoří témata
1. Úvodní informace o semináři, vstup do didaktiky práva
2. Základní porce právní didaktiky I
3. Základní porce právní didaktiky II
4. Jak učit jednu látku několika různými způsoby? Jaký z nich kdy zvolit? Jak plánovat hodiny?
5. Simulovaná soudní jednání (moot courty) pro studenty
6. Minihodiny – praktický nácvik dovedností I
7. Minihodiny – praktický nácvik dovedností II
8. Návštěva soudního jednání
9. Reflexe návštěvy soudního jednání
10. Právo v ŠVP a RVP
11. Rezervní seminář – téma dle potřeb studentů
12. Závěrečný seminář – shrnutí, zpětná vazba.

Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (12.05.2021)
Course completion requirements - Czech
  • Aktivní účast na hodinách
  • Docházka na semináře
  • Prezentace skupinové práce dle pokynů, které studenti obdrží na začátku výuky předmětu.
Last update: Urban Michal, JUDr. Mgr., Ph.D. (12.05.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html