Relations Between Pre-Primary and Primary Education - OPN03N205A
Title: Vztahy předškolního a primárního vzdělávání
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Pre-requisite : OPN03N404A
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je koncipován jako odborný diskurz do problematiky návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání. Jeho cílem je pedagogický vhled do problematiky proměny role dítěte v roli žáka; připravenost instituce primárního vzdělávání na individualizaci vzdělávacích cest; smysluplnost zjišťování školní připravenosti dětí v předškolním věku, a to v českém i mezinárodním kontextu. Témata: 1.) Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.). 2.) Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kurikulární RVP PV, RVP ZV). 3.) Metody pedagogické diagnostiky školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia. 4.) Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi v českém a mezinárodním kontextu (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami atd.). 5.) Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 a ISCED 1 v zahraničí. 6.) Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy. 7.) Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.) a problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD. 8.) Problematika přechodu dítěte mezi preprimárním a primárním vzděláváním v kontextu vývojových trendů v Evropě a inspirace pro řešení problematiky v ČR.
Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)
Literature - Czech

European Commission/EACEA/Eurydice. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

BEDNÁŘOVÁ, J. et al. Školní zralost a její diagnostika. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-319-3.

BEDNÁŘOVÁ, J. & ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0658-1.

DANDOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J., NÁDVORNÍKOVÁ, H., PRAVCOVÁ, D. & PŘÍKAZSKÁ, I. Školní zralost a odklady školní docházky. Praha: Raabe, 2018. ISBN 978-80-7496-373-5.

GREGER, D., SIMONOVÁ, J, STRAKOVÁ, J. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: UK PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-861-5

CHVAL, M. & KROPÁČKOVÁ, J. Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vztah k dosahovaným kognitivním výsledkům. Orbis schoale. 2017, 11 (2), 93–117. ISSN

LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora. Právo na šanci: předškolní výchova v Německu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 327 stran. ISBN 978-80-7290-927-8.

OECD. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2019.

SYSLOVÁ, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, J. & FIKAROVÁ, T. (2018). Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1324-6.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, I. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: PedF, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.

 

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (28.01.2020)
Learning resources - Czech

Odkaz na kurz v Moodle je:  https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=8850 (heslo pro hosta je akreditacePPV2020)

Last update: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (29.01.2020)