SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Swimming Didactics - OPMN0T343B
Title: Didaktika plavání
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / 16 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Incompatibility : OPMN0T205B
Pre-requisite : OPMN0T139A
Is interchangeable with: OKMN0T266B
Annotation -
The course focuses on the acquisition of play activities in the water and training of basic swimming skills for children of preschool and younger school age at the level of Swimming Instructor according to the requirements of the NSC. And also on practical conducting group swimming lessons in the swimming pool. There may be physical contact during teaching in accordance with proper teaching methodology.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (11.01.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je osvojit si zásobník her a cvičení ve vodě a jejich organizaci s ohledem na bezpečnost, věk a podmínky.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (11.01.2024)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 2 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

Přímá výuka: 12 hodin 

Příprava na zápočet: 30 hodin

Samostudium: 18 hodin

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (11.01.2024)
Literature - Czech

Čechovská, I. (2002). Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Brtník, T., & Kramperová, V. (2014). Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II. Variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých způsobů. Praha: UK FTVS

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hoch, M. (1991). Učte děti plavat. Praha: Olympia

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Kandráčová Chlebusová, T. (2019). Hrajeme si na plavání. Bolatice: Tereza Chlebusová Kandráčová

Vlček, P., a kol. (2016). Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Brno: PedF MU

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (11.01.2024)
Syllabus - Czech

Výběr vodních her vhodných pro děti různých věkových kategorií

Organizace a pravidla her s ohledem na bezpečnost a podmínky plavecké výuky

Využití pomůcek při hrách ve vodním prostředí

Vlastní zkušenosti s herními činnostmi ve vodě

Metodické výstupy na zadané téma

Praktické skupinové vedení plaveckého výcviku

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (11.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na výuce

Zpracování metodického výstupu na zadané téma a jeho realizace

Praktické vedení plaveckého výcviku v rozsahu čtyř vyučovacích hodin v daném semestru a odevzdání vypracovaných příprav na výuku

 

 

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (11.01.2024)
Learning resources - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html