SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Skiing course and games on the snow - OPMN0T339B
Title: Kurz lyžování a her na sněhu
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / 22 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Incompatibility : OPMN0T205B
Is interchangeable with: OKMN0T262B
Annotation -
The skiing and snow games course is aimed at learning basic skiing skills on downhill and cross-country skis as part of general and specialized skiing training. The methodical teaching process is conducted in a fun and playful way using games, competitions and activities on skis, supplemented by games on and with snow. The course also includes skiing theory lectures. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je osvojit si základní lyžařské dovednosti na sjezdových i běžeckých lyžích a získat zásobník cvičení, her a aktivit na lyžích. 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 2 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

přímá výuka: 25 hodin praxe + 5 hodin teorie

příprava na zápočet: 10 hodin

příprava na metodický výstup: 5 hodin

samostudium a zdokonalování: 15 hodin

 

Student se účastní 5 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka lyžování v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku pohybových dovedností na lyžích a samostudiu teorie. Před kurzem doporučujeme prostudování povinné literatury.

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura

Brtník, J., & Neuman, J. (2008). Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Dvořáková, H., & Engelthalerová Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

Fořterová, P., & Chrástková, M. (2020). Lyžování dětí. Praha: FTVS UK.  Dostupné z: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/lyzovani-deti

Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika. Dostupné z: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani 

Matošková, P., Gnad, T., Polášková, M., & Bílý, M. (2012). Lyžování – průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. Praha: UK, FTVS. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovanipc/index.html

Nosek, M. (2008). Sjezdové lyžování dětí a mládeže. Ústí nad Labem: PedF UJEP. Dostupné z: http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/

Doporučená literatura

Mazal, F. (2000). Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex.

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (27.08.2023)
Syllabus - Czech

Teorie:

 1. Bezpečnost na horách a při lyžařském výcviku, první pomoc
 2. Základy teorie a didaktiky lyžování na sjezdových a běžeckých lyžích
 3. Lyžařská výzbroj a výstroj, základy lyžařské technologie, mazání lyží
 4. Zvláštnosti výuky lyžování dětí
 5. Organizace lyžařského výcviku

Praxe:

 1. Technika a metodika výuky lyžování na běžeckých a sjezdových lyžích 
 2. Hry na sněhu (na lyžích i bez lyží)
 3. Hry se sněhem
 4. Metodické výstupy
 5. Večerní hry a soutěže 
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Course completion requirements - Czech
 • Aktivní účast na kurzovní výuce v plném rozsahu
 • Splnění metodického výstupu na zadané téma
 • Splnění praktických požadavků na sjezdových lyžích (oblouky v pluhu s regulací rychlosti jízdy, jízda po spádnici v pluhu pozadu)
 • Splnění teoretických znalostí formou písemného testu
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html