SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical Culture Theory and Didactics of TV - OPMN0T335B
Title: Teorie tělesné kultury a didaktika TV
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 15 / 15 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Incompatibility : OPMN0T205B
Is interchangeable with: OKMN0T258B
Annotation -
Synthesis of the knowledge of partial disciplines into the content of the theory of physical culture in systemic contexts. System of basic theories of TC theory. Kinantropology as a subject of science (See syllabus). Part of the subject is also work with distance texts. Confirming learnt knowledge and skills and application in practice. Selfreflection, diagnosis evaluation of an exercise unit. Possibilities of making healthy enviroment at school. Movement in the range of school regime. Application of physical activities for teaching process.
Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (01.03.2022)
Aim of the course -

To acquaint students with a system of knowledge about physical culture, its origins, subsystems, external and internal contexts and a system of basic concepts of the field.

Acquire knowledge, skills and ability of students to apply them in practice in the lesson with children with self-reflection and subsequent diagnosis and evaluation of the effectiveness of teaching units.

Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Descriptors - Czech

Přímá výuka 24 hodin

Příprava na hodiny (za semestr) 25 hodin

Samostudium 10 hodin

Příprava na klasifikovaný zápočet 20 hodin

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literature - Czech

Hodaň,B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
Hogenová, A. aj. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum 1998, ISBN 80-7184-580-9
Hogenová,A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hogenová,A. Etika a sport. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-499-3
Hošek,V. Kinezioprotekce kvality života. Studia kinantropologica., 1, České Budějovice: JČU PedF, 2000, s. 11-15.
Hrabinec,J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění - výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. s. 56-62. ISBN 80-7290-124-9.
Hrabinec,J. Tělesná kultura a hledání harmonie života. In: Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: FTVS UK, 1997, s. 701-71. ISBN 80-902147-2.X
Rýdl,M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: Univerzita Karlova, 1993.
Slepičková, I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum 2000. ISBN 80-246-0044-7.
Svoboda,B., Hošek,V.Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Praha: Univerzita Karlova, 1992.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995. ISBN 80-85910-02-0

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Měkota, K., Kovář, R. at al. Unifittest (6 - 60). Olomouc: UP, 1995.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice. INCA, 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice. JČU, 2001.
Dobrý, L., Svatoň, V. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS.
Adamírová, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

 

Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Syllabus -

Physical culture as a social phenomenon and part of the culture of humanity, its characteristics, structure and function in the life of individuals and societies. Physical education, sport and recreational recreation as basic subsystems of TC, their specific functions and mutual relation. Sport in the process of socializing a person, its essence and function in modern society. Approaches to the structure of its structure. Specifics of top sport.Filosofic, anthropological and sociological basis of the theory of physical culture. The place of physical culture in the different phases of the development of human culture (anthropogenesis, sapientization, humanization). Physical culture and its relations to material culture, culture of interpersonal relations, and spiritual culture. A place of movement in the life of man and society. Movement and somatomentual personality development. Hypokinesis and its consequences. Quality of life and lifestyle. Systemic concept of physical culture, its structure, functions and links of its subsystems. System of basic concepts of physical culture. Questions of physical fitness, performance and psychological resilience. Ethical, ecological and aesthetic connections of TK. Kinanthropology as a field of science, its structure and methodology. The contribution of partial disciplines to the theory of body culture.

Realization of a prepared plan for teaching at a primary school. Selfreflection, evaluation, diagnosis and analysis. Possibilities of application physical activities in daily regime. Assessment of a school enviroment, elaborating a project. Requirements - elaborating three writing plans for PE unit, elaborating a project. Knowledge and application.

 

Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (26.05.2019)
Course completion requirements -

Requirements to the subject (or a credit test) clearly based on the content of the syllabus, synopsis and the analyzed the announced list of references in the description of the subject in the SIS and as further specified by the teacher at the beginning of the semester.

The credit is required to prepare and present the seminar work in the required structure (see introductory lecture).
For the knowledge test, the issues listed in the annotation apply.

Elaboration and implementation of practical preparations for lessons in 1st grade classes primary schools

Last update: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (20.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html