SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Inline Skating Methodology Course - OPMN0T333B
Title: Kurz metodiky inline bruslení
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 3 [days]
Capacity: winter:unknown / unknown (999)
summer:unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
PaedDr. Ladislav Pokorný
Incompatibility : OPMN0T205B
Is interchangeable with: OKMN0T256B
Annotation -
The course is aimed at getting to know the basic methodology of inline skating and the safety of movement on inline skates, as well as learning the didactic principles of organization and management of lessons on inline skates. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology and when providing rescue and assistance.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je zvládnutí základních dovedností na inline bruslích.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 1 kreditem, celková časová zátěž studenta odpovídá 30 hodinám.

přímá výuka: 20 hodin 

příprava na zápočet: 5 hodin

samostudium a zdokonalování: 5 hodin

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literature - Czech

Kuban, J., Kirchner, J., & Louka, O. (2006). Inline bruslení. Praha: Grada

Mišičková, L. (2009). Škola inline bruslení. Praha: Grada 

Procházka, J. (2010). Inline bruslení. Praha: Grada

Reichert, J., & Krejčíř, J. (2006). Jak dokonale zvládnout inline bruslení. Praha: Grada

Thor, O. (2019). Inline bruslení. Praha: Grada

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Syllabus - Czech

Bezpečnostní zásady při výuce na inline bruslích

Základní bruslení - jízda vpřed a vzad

Změny směru jízdy

Zastavování a brzdění

Obraty, překládání v jízdě vpřed a vzad

Pohybové hry

Přejezdy

Rozvoj pohybových schopností s využitím inline bruslení

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na výuce

Splnění praktických dovedností: jízda vpřed a jízda vzad mezi kužely

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html