SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic athletics, rhytmics gymnastics and conditioning programs in gymnastics - OPMN0T129A
Title: Základy atletiky a rytmické a kondiční gymnastiky
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 189 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Mgr. Lukáš Teplý
Is pre-requisite for: OPMN0T139A
Is interchangeable with: OKMN0T129A
Annotation -
Rhytmics gymnastics and conditioning programs Rhytmics gymnastics and conditioning programs in gymnastics specify exercises with predominantly aesthetic and fitness effects. Age-related specifics, performence and healt condition of pupils, suitable forms and exercises. Teaching uses different didactic methods and styles.
Last update: Hájková Jana, PaedDr. (28.04.2019)
Aim of the course -

Gymnastics - Specifics of gymnastic exercises with mostly aesthetic effect and fitness effect.

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (28.04.2019)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 3 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka 24 hodin

Zdokonalování pohybových dovedností: 40 hodin

Samostudium 10 hodin

Příprava na zápočet 16 hodin

 

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Literature - Czech

KAPLAN, Aleš, Dušan BARTŮNĚK a Jan NEUMAN. (2015) Skáčeme, běháme a hrajeme si: na hřišti i pod střechou. Vydání třetí. Praha: Portál, 158 stran. ISBN 978-80-262-0854-9.

 KAPLAN, Aleš a Natálie VÁLKOVÁ. (2009) Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. 1. vyd. Praha: Olympia, 122 s. Atletika. ISBN 978-80-7376-156-1.

 PRUKNER, Vítězslav a Iva MACHOVÁ. (2011) Didaktika školní atletiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 111 s. ISBN 978-80-244-2757-7.

 DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3308-4  

 HÁJKOVÁ, J., VEJRAŽKOVÁ, D. (2008) Základní gymnastika. Praha: Karolinum.

NOVOTNÁ, V. PANSKÁ, Š., ŠIMŮNKOVÁ, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha. UK FTVS. 2011 DVD. ISBN-978-80-86317-83-0. grant FRVŠ 1003, 

               https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149-version1-rytmicka_gymnastika_a_pohybova.pdf

 SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, (2008) J. Aerobik – kompletní průvodce. Praha: Grada.

 TOUFAROVÁ, H. (2001) Aerobic s dětmi. Olomouc, Hanex.

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Syllabus -

 

7. Musical movement education, exercise without apparatus (optimal posture, technique of alignments)

8. Exercise with hand apparatus (development of manipulation, development of orientation and differentiation of movement), traditional and non-traditional equipment

9. Dance education (folk, social dances, country dances and contemporary dance styles)

10. Coordination and strength abilities using labile equipment (over ball, fit ball, bosu etc.)

11. Develeopment of endurance

12. Development of flexibility

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (28.04.2019)
Course completion requirements -

Athletics:

Active participation in exercises.

Test of Athletics Rules.

Fulfillment of skill requirements:

1. Throwing a ball (grenade, racket) - correct technical execution with a jump or at least from a side throwing position.

2. Long jump – correct technical execution in a crouching manner with a run-up, rebound in any place (emphasis on connecting the run-up with the rebound)

3. High jump - correct technical execution a) cutting method (scissors), bar at the height of the landing pad b) back rolling method (flop), at least a hint, without a bar to the landing

4. Run for 60 m with a low start from the start. blocks at maximum speed

5. Running 200 m at maximum speed alternatively

6. Running 1000 m in 4:55.0 or

7. Running 2000 m without stopping or walking, no limit

Gymnastics

Active participation in exercises, 75% attendance

Practiced with any musical accompaniment of min. 16 bars in 4/4 rhythm or 32 bars in 3/4 rhythm, which will be performed on a 12 m acrobatic belt. The track must contain the following mandatory elements:

1. Any turn (two-legged or one-legged)

2. Any jump with a one-legged or one-legged bounce (e.g. devil jump, scissor jump, deer jump, long jump, etc.)

3. Dance step (e.g. polka, waltz, samba, jive, cha-cha, etc.)

4. Balanced position (e.g. in stance, kneeling, sitting... where the area of support is reduced)

5. At least 4 of the following acrobatic elements with at least two different variations of rolls

        a) rolled forward (e.g. crouch, crouch, lunge)

        b) roll backwards (e.g. crouch, crouch, crouch)

        c) stand on your shoulder blades

        d) headstand

        e) handstand 

         f) handstand and roll

         g) sweep aside

Jump over an arbitrarily high goat with a squat or a stiletto.

Rating:

3 - the movement composition will include, among other things, at least two different variations of rolls and any other acrobatic element from the above, all in proper gymnastic execution

   - a jump with bigger flaws

2 - the movement composition will include, among other things, at least two different variations of rolls and a flip to the side or a handstand, all in the correct gymnastic execution

   - a jump with minor flaws

1. - the movement composition will include, among other things, at least any variant of a forward and backward roll and a side flip or a handstand and a roll, all in the correct gymnastic design

    - jump with technically optimal execution of all phases (launch, bounce, 2 flight phases, landing)

Note: rescue is possible during acrobatic elements and on a jump.

Last update: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Learning resources - Czech

 GYMNASTIKA

 https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

ATLETIKA

https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/atletika/index.html

 http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Didaktika_atletiky-Prukner.pdf

 

MOODLE

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4785

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14304

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14303

 

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (23.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html