SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic gymnastics and sport games - OPMN0T118A
Title: Základy gymnastiky a sportovních her
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 120 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. Jana Hájková
PaedDr. Ladislav Pokorný
Teacher(s): Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Mgr. Kristýna Vighová
Is pre-requisite for: OPMN0T139A
Is interchangeable with: OKMN0T118A
Annotation -
Basics gymnastics The theoretical content of the lessons is focused on the knowledge of common terminology, on the organization of teaching, knowledge of the biomechanical patterns of gymnastics exercises and on the issue of warming up and development of motor skills and abilities of younger school age children. Practical lessons include training exercises with hand apparatus and on apparatus. Special emphasis is put on motor-functional training in gymnastics, ie on stimulation of motoric abilities by gymnastic movements. Practical training will include acrobatic exercises, using apparatus as vaulting apparatus, trampolines, horizontal bar, rings, boxes, beams, balance benches etc. Support, help, protection and saving from injuries. A special feature of the course is the use of the computer program Coaches Eye to evaluate the quality of the execution, which builds on the knowledge of biomechanics of gymnastic exercises. Basics of sports games The basic syllabus of the course is the acquisition of movement skills in sports games in handball, basketball, volleyball and football + their modifications at the level of the requirements of the rules of minigames. Through training, I will pass on knowledge to students about the technical and tactical aspects of gaming activities as a starting point for the didactic process in teaching these games on school TV at the 1st stage of primary school. An integral part of the content is also the organization of management and decision-making of mini-matches, including knowledge of the basic rules of these games. An indispensable aspect of the course is the focus on the integration of disabled students in a theoretical and practical perspective and the teacher's activities to work with these students, including work with motivation of intact students to integrated students and vice versa - in line with strengthening prosocial behavior (according to current trends in inclusive education).
Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (08.09.2023)
Aim of the course -

 Basic gymnastics

The aim is to teach students general skills and abilities of basic gymnastics, including didactic, in relation to the age and health status of pupils.

Basics of sports games

The aim of the course is to acquaint students with sports games suitable for teaching TV at the first stage of elementary school.

Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Descriptors - Czech

Přímá výuka 24 hodin

Pohybová příprava: 15 hodin

Dovednostní trénink 15 hodin

Samostudium 10 hodin

Příprava na zápočty 10 hodin

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literature - Czech

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

Časopis Tělesná výchova a sport mládeže.

APPELT, K., LIBRA, M., STEJSKALOVÁ, I. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: Palestra, 2004.

APPELT, K., LIBRA, M. Gymnastické názvosloví cvičení na nářadí. Praha: FTVS UK, 1994.

HÁJKOVÁ, J. – VEJRAŽKOVÁ, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum 2005

HÁJKOVÁ, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. st. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum 2008.

HÁJKOVÁ, J. Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-7603-188-3. 1. vydání, 100 s.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastika pro každý den. Praha, Grada 2000.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.

SKOPOVÁ, M., ZÍTKO. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006

VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Praha: Grada. 2020.

BUCHTEL, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum, 2005.

PSOTTA, R. Fotbal. Základní program. Praha: NS SVOBODA, 1999.

ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Házená. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: NS Svoboda, 1998.

TŮMA, M., TKADLEC, J. Házená. Praha: Grada Publishing, 2002.

VELENSKÝ, M. Streetball. Praha: Olympia, 1999.

VELENSKÝ, M. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha: Karolinum, 2008.

ZLATNÍK, D. Florbalový trénink v praxi. Praha: Česká florbalová unie, 2004

Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Syllabus -
 1. Handball
 2. Basketball
 3. Volleyball
 4. Football
 5. Floorball
 6. Unusual sports games
 7. Gymnastic terminology
 8. Warm up and preparatory exercises - theory and practice, choice of movements, hands apparatus. Music intepretation in individual parts of the lesson, use of apparatus in the preparatory part of the lesson.
 9. Motor function preparation in gymnastics. Age, performance and health specifics.
 10. Basics of acrobatic exercises, balance beam exercises
 11. Vault
 12. Less traditional apparatus in gymnastics
Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Course completion requirements - Czech

Základy gymnastiky:

 1. 75% docházky
 2. test z názvosloví cvičení prostných
 3. přeskok kozy - skrčka nebo roznožka

Sportovní hry: dovednostní test a test z pravidel sportovních her

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (25.06.2023)
Learning resources - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html