SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Swimming skills and rescue drowning course - OPMN0T110A - OPMN0T110A
Title: Kurz plavecké dovednosti a záchrany tonoucího
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, MC [HT]
Capacity: unknown / 117 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPMN0T119A, OPMN0T139A
Is interchangeable with: OKMN0T110A
Annotation -
The subject is aimed at learning basic swimming skills, practicing the basics of technique and didactics of swimming breaststroke, backstroke and freestyle, including the starting jump and swimming turns, and rescuing a drowning person and helping a tired swimmer. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech
Cílem předmětu je osvojení si základních plaveckých dovedností a nácvik techniky a didaktiky jednotlivých plaveckých způsobů, a osvojení si dovedností a schopností pro záchranu tonoucích.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 1 kreditem, celková časová zátěž studenta odpovídá 30 hodinám.

Přímá výuka: 12 hodin

Příprava na klasifikovaný zápočet: 8 hodin

Samostudium a zdokonalování: 10 hodin

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Literature - Czech

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada Publishing

Čechovská, I., & MILER, T. (eds.) (2019).Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum 

Čechovská, I. (2002). Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada Publishing

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Bělohlávek, J., & Hofer, Z. (1992). Abeceda záchrany. Plavecká příprava v záchraně tonoucích. Praha: Esprit

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Univerzita Karlova

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Karger, P., & Kaufman, Z. (1999). Záchranář – první pomoc. Praha: VZS ČČK

Miler, T. a kol. (2007). Záchranář. Bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK

Pokorná, J. (2007). Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád. 73, 5, s. 19-22

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Syllabus - Czech

Hygienické zásady a bezpečnost při výuce plavání

Základní plavecké dovednosti

Nácvik techniky plaveckých způsobů - prsa, znak, kraul, startovního skoku a plaveckých obrátek

Korekce fixovaných chyb u jednotlivých plaveckých způsobů

Plavání pod vodou

Technika plaveckých způsobů při záchraně tonoucích - kraul, prsa

Způsoby dopomoci unavenému plavci

Technika skoků do neznámé vody

Nácvik záchranné akce - skok do neznámé vody, přiblížení, kontakt, uchopení, narovnání a tažení tonoucího

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na výuce

Splnění plaveckých dovedností:

  • uplavat souvisle 100 m jedním plaveckým způsobem, včetně startovního skoku a plaveckých obrátek, podle pravidel plavání
  • plavání pod vodou po odrazu od stěny se zanořením
  • základní plavecké dovednosti (dýchání, splývání, vznášení, šlapání vody po dobu 5 s)

Muži

 

 

Ženy

 

Plav. dovednost

Známka

Čas / výkon

Známka

Čas /  výkon

100 m

1

1:50,0

1

2:02,0

 

2

2:00,0

2

2:12,0

 

3

2:10,0

3

2:32,0

Plavání pod vodou

1

min. 25 m

1

min. 20 m

 

2

min. 17 m

2

min. 14 m

 

3

min. 12 m

3

min. 10 m

 Známka za klasifikovaný zápočet je tvořena souhrnnou známkou za všechny plavecké dovednosti.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Learning resources - Czech

Technika plaveckých způsobů:

https://www.youtube.com/watch?v=_UVEVY7sz8E

https://www.youtube.com/watch?v=fuURmiekLq8

https://www.youtube.com/watch?v=cGXqQtqUubs

https://www.youtube.com/watch?v=cB_C31IiV5M

Záchrana tonoucího:

 https://www.youtube.com/watch?v=6B9aYqxrPl4

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/bazen/tonouci.php

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html