SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
School counseling services - OPMN0Q144A
Title: Školní poradenské služby
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 90 / 90 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0Q134A
Is interchangeable with: OKMN0Q144A
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (23.09.2022)
The course is aimed at providing an overview of the provision of counselling services in and for education, and should provide a basis for the work of the teacher in first level support measures for pupils with initial learning and educational difficulties. It is also about forms of cooperation with school counselling centres, cooperation with parents and cooperation with school counselling centres in referring pupils with SEN for referral to higher levels of support.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2021)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám. 

Přímá výuka: 

  • přednášky 12 hodin 
  • semináře 12 hodin 

Příprava: 

  • na přednášky 12 hodin 
  • na semináře 12 hodin 
  • zpracování dílčích úkolů na semináře 12 hodin 

Samostudium: 12 hodin 

Příprava na klasifikovaný zápočet: 18 hodin

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)

KUCHARSKÁ, A., ŠPAČKOVÁ, K. Specifické poruchy učení v poradenském kontextu In  Školní poradenství II. Praha: Pedf, 2013 s. 192-221 

MERTIN, V.; KUCHARSKÁ, A. a kol. Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům. Praha: IPPP, 2007.

KUCHARSKÁ, A., POKORNÁ, D., MRÁZKOVÁ, J. a kol.  Třístupňový model péče  - jeho realizace a percepce specialisty školního poradenského pracoviště v projektu RAMPS – VIP III. Praha, 2014. Dostupné na: http://www.nuv.cz/uploads/MZ_3MP_Kucharska_a_kol.pdf

ZAPLETALOVÁ, J., MRÁZKOVÁ, J. Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci s ŠPZ. Praha, 2014, 2016, Dostupné na: http://www.nuv.cz/uploads/Metodika_pro_nastavovani_podpurnych_opatreni_unor_2016.pdf

ŠAUEROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K., NECHLEBOVÁ, E. Speciální pedagogika v praxi. Komplexní péče o děti se SPUCH. Praha: Grada, 2012.

Vyhláška 27/2016 Sb., dostupné na: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi

ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (11.09.2021)

Přednášky, semináře. 

Přednášky jsou realizovány jednou za 14 dní po 2 hodinách, semináře obdobně. 

Přednášky budou doplněny online materiály (videa, prezentace) - viz Moodle. 

Na semináře se budou studenti připravovat, budou zpracovávat dílčí úkoly. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (11.09.2021)

Přednášky:

1) Školní poradenské pracoviště jako nedílná součást poradenských služeb ve školství, úloha učitele 1. stupně ve spolupráci s odborníky ŠPP (výchovným poradcem, školními metodikem prevence, školním psychologem, školním speciálním pedagogem).

2) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – paradigma preventivně intervenčního modelu péče, legislativní vymezení. Přehled poskytovaných podpůrných opatření, zařazování žáků do jednotlivých stupňů podpory.

3) Vzdělávací problémy žáků na počátku vzdělávání, výukové problémy žáků v průběhu docházky na 1. st. ZS. 

4) Adaptační problémy, problémové chování a výchovné problémy u žáků na 1. st. ZŠ

5) Úloha rodiny, spolupráce s rodiči při poskytování podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a pří realizaci dalších podpůrných opatření. 

6) Odborné intervence v prostředí školy, práce se třídou, metodická podpora učitelům, prevence syndromu vyhoření.

 

Semináře:

1) Spolupráce učitele 1. stupně při preventivních aktivitách školních specialistů ve prospěch předcházení obtíží žáků.

2) Individualizovaná a diferencovaná péče učitele 1. st. ZŠ (práce se žákem v průběhu vyučování, pedagogická diagnostika – např. portfolia, analýza domácí přípravy, analýza rizikových faktorů a možností na straně žáka i rodiny, spolupráce s rodiči, analýza vlastní pedagogické činnosti).

3)  Plán pedagogické podpory - spolupráce v rámci školy – úloha ŠPP (charakteristika žáka a jeho obtíží, stanovení cílů, podpůrná opatření ve škole, podpůrná opatření jiného druhý, vyhodnocení PLPP).

4) Kazuistický seminář I. – žák s výukovými obtížemi a podpůrná opatření. 

5) Kazuistický seminář – žák s výchovnými obtížemi a podpůrná opatření. 

6) Kazuistický seminář – práce se třídou. 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (11.09.2021)

Požadavky v předmětu: 

  • průběžná příprava, 
  • aktivní účast na seminářích, účast 80 %,
  • plnění zadaných úkolů, vkládání do Moodle (dle domluveného termínu), reflexe na seminářích

Klasifikovaný zápočet: závěrečný test

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (11.09.2021)

Je připraven kurz v Moodle s názvem Školní poradenské služby – 1. st. ZŠ, dostupné na: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5792. Přístupové heslo bude studentům sděleno na první přednášce. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html