SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational and School Psychology I - OPMN0Q125A
Title: Psychologie pedagogická a sociální I
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 90 / 91 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Kateřina Dvořáková
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0Q105A
Is pre-requisite for: OPMN0Q134A, OPMN0Q366C, OPMN0Q135A
Is interchangeable with: OKMN0Q125A
Annotation -
The course is the first part of the whole year course of pedagogical and social psychology. It aims to equip students with basic psychological knowledge and skills needed for their future profession. The content of the course is organized around key topics (Educational psychology, Teaching profession,Models of teaching, Pupil, Early literacy development) in all of them the knowledge of pedagogical and social psychology is intertwined. Content of lectures of the course Pedagogical and social psychology I will be mainly theoretical knowledge of educational psychology, in the seminars the emphasis will be on acquiring skills in the field.
Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (08.09.2020)
Descriptors - Czech

Přímá výuka

  • přednáška 12 hodin
  • semináře 12 hodin

 

Nepřímá výuka

  • příprava na semináře a přednášku 18 hodin
  • studium odborné literatury a plnění průběžných úkolů v Moodle kurzu 16 hodin
Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Literature - Czech

Literatura základní:

ČÁP, J. ; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2000.

KREJČOVÁ, Lenka. Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 174 s. ISBN 9788026204961.

KUSÁK, P.; DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie – A. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2001.

Literatura doporučená:

BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008.

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel? Praha : Portál, 2010.

KUCHARSKÁ, A.  a kol.  Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2015  str. 57-83. ISBN 978-80-7290-862-2.

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: portál, 2013.

ŠTECH, S. Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika,1994,  roč. 44, č. 4, s. 310-320.

ŠTECH, S: Dilemata a ambivalence učitelského povolání In Halvík a kol. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedfUK, 1998.

Další tituly a materiály ke studiu budou doporučeny v jednotlivých tématických blocích.

Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (08.09.2020)
Teaching methods - Czech

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. V rámci seminářů se studenti seznámí s praktickou podobou jevů, s nimiž se setkali v teoretických přednáškách. Předmět je podpořen studijními oporami v Moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13809 a jeho nedílnou součástí je samostudium.

Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (03.11.2022)
Syllabus - Czech

1.      Pedagogická psychologie

2.      Profese učitele

3.      Modely vyučování

4. –  5.  Žák jako soubor dispozic

6. Rozvoj rané gramotnosti

 

Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem, který bude udělen na základě aktivní účasti seminářích. Účast na semináři k udělení zápočtu je alespoň 80%.

Last update: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (08.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html