SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Development of Initial Literacy with Practice I - OPMN0N143A
Title: Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Capacity: 90 / 91 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Pre-requisite : OPMN0N132A, OPMN0N133A
Is pre-requisite for: OPMN0N151A
Is interchangeable with: OKMN0N143A
Annotation -
The aim of this course is to introduce insights into the issue of initial reading literacy, to outline current concepts and current trends of its development both in the Czech Republic and abroad. The content of the course will integrate innovative methods, educational practices and teaching strategies, psychodidactics and psychosocial issues at the beginning of school attendance. Students will learn various methods of teaching reading, seminars are part of the practice at the 1st grade of primary school (in the range of 0/1), students can virtually try to develop literacy in the 1st and 2nd year of primary school and tries to schedule the upgrade school teaching reading and writing.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (14.03.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je odborný diskurz do problematiky rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a jejími vazbami na rozvoj čtenářské pregramotnosti.

Last update: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (23.09.2021)
Descriptors - Czech

Výuka bude probíhat formou přednášek, seminářů a praxí, také jako řízené samostatné studium s motivačními a řídícími impulzy vyučujících. Kontakt se studenty bude probíhat prezenční i elektronickou formou. Platformou - systémem pro výuku bude také Google classroom a Moodle dle pokynů vyučujících, studentí budou pracovat na synchronních a asynchronních aktivitách. Pozvánku do učebny nebo odkaz na kurz obdrží studenti emailem.

1) Přednášky - synchronní i asynchronní způsob výuky ve vhodném poměru, videonahrávky, videokonference, elektronické výukové materiály, diskuse 

2) Praxe individuální na vlastní vybrané ZŠ nebo na ZŠ, kde student vykonává asistentskou praxi

3) Semináře - synchronním i asynchronním způsobem výuky, studenti budou získávat poznatky aktivně na základě elektronických materiálů, videí, ukázek žákovských prací, audionahrávek, zasílání materiálů, plnění úkolů v Google classroom a Moodle. Kód kurzu: 7iarxtr

Studijní zátěž:

přímá výuka:  36 hodin
samostudium:  12 hodin
úkoly v Moodle nebo Google učebně: 12 hodin

ročníková práce: 15 hodin

Last update: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (29.08.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

KŘIVÁNEK, Z., WILDOVÁ, R.. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Univerzita Karlova, 1998, ISBN 80-86039-55-2.

RONKOVÁ, J., WILDOVÁ, R., KOŽELUHOVÁ E. (2022). Didaktika počáteční čtenářské gramotnosti a
pregramotnosti. E-book (online). Praha: PedF UK. ISBN 978-80-7603-314-6. Dostupné také z: https://cuni.futurebooks.cz/book/didaktika-rozvoje-pocatecni-ctenarske-gramotnosti/?/impressum/ Impressum (futurebooks.cz)

Doporučená literatura:

WILDOVÁ, R (ed.). Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-7290-103-6.

WILDOVÁ, R.. Rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí. Pedagogika, 2012, LVII(1-2), s. 10-21. ISSN 0031-3815.

RONKOVÁ, J. WILDOVÁ R. The Reading Matters: Children Readership in the Czech Republic. In Bekirogullari. Zafer; Minas, Melis Yagmur (ed): 5th international conference on education & educational psychology (ICEEPSY 2014). UK: C–crcs, 2014. 1204-1208. ISSN: 1986-3020.

RONKOVÁ, Jolana; ŠPAČKOVÁ, Klára, at al.  Vzdělávací modul Čtenářská gramotnost s metodikou. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/files/2020/01/Ctenarska_gramotnost_metodika_Final.pdf , ISBN 978-80-7603-054-1

VYKOUKALOVÁ, V., WILDOVÁ, R. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně a možnosti jejího rozvoje. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-642-0.

Last update: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (06.09.2022)
Teaching methods - Czech
  • Analýza pojetí gramotnosti a pregramotnosti 
  • Vhodné pomůcky, projekty na podporu čtenářské pregramotnosti  podporu počáteční čtenářské gramotnosti.
  • Možnosti spolupráce s přípravnými třídami, základními školami, knihovnami, pedagogicko-psychologickými poradnami z hlediska podpory a rozvoje čtenářské pregramotnosti v mateřské škole.
  • Analýza a praktické ověření metod výuky čtení a psaní
  • Analýza a praktické ověření vázaného a nevázaného písma
  • Praktické ověření metod hodnocení čtení a psaní
Last update: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (06.09.2022)
Syllabus -

1. Contemporary concept of the development of initial reading literacy

2. Development of initial literacy (domestic and foreign trends, individualised intervention programs)

3. Psychological foundations of the development of the initial reading literacy

4. Historical overview of the methods of initial literacy literacy, inspiration for the development of the current initial reading literacy

5. Analytical-synthetic and genetic method in the development of initial reading literacy

6. Development of literacy literacy (both bound and unbounded)

7. Lesson Writing (Diagnostics, Methodology Specifics)

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (14.03.2019)
Course completion requirements - Czech

100% účast na praxi, možnost nahradit

Test písma

Aktivní účast na výuce

Příprava a prezentace 1 didaktického materiálu včetně metodického doporučení

Last update: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (06.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html