SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Education II - OPMN0N113A
Title: Dějiny pedagogiky II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 116 / 120 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Pre-requisite : OPMN0N102A
Is pre-requisite for: OPMN0N122A, OPMN0N123A
Is interchangeable with: OKMN0N113A
Annotation -
This course follows the course History of Education I. It guides students not only towards orientation but also to understand the reasons for the emergence of new streams of educational thinking and school practice XX. century. In addition to developing trends abroad, emphasis is once again on appropriating the roots of domestic tradition as a basis for understanding the present. The conclusion of the course is devoted to the development of initial education in the Czech lands. The seminar is focused on reading and analysis of source texts, work with school chronicles and the use of oral history methods when working with witnesses.
Last update: Krátká Jana, PhDr., Ph.D. (09.02.2022)
Aim of the course - Czech
Cílem je vést studenty nejen k orientaci, ale i k pochopení důvodů vzniku nových proudů pedagogického myšlení a školní praxe XX. století. 
Last update: Krátká Jana, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
Descriptors - Czech

Vyčíslení studijní zátěže: 3 kredity (75-90 hodin práce studenta)

- účast na semináři: 12 hodin

- přednášky: 12 hodin

- seminární práce: 20 hodin

- studium literatury a textů: 15-25 hodin

- příprava ke zkoušce: 20 hodin

 

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura:

KOŤA, Jaroslav a Karel RÝDL.  Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: PedF UK, 1992.

SPĚVÁČEK, Václav. Průkopníci českých pokusných škol. Praha: SPN, 1978.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948 – 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 87 s.  ISBN 978-80-7290-641-3.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. sv. 1 a 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN80-7290-196-6.

VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: SPN,  1986.

Doporučená literatura:

SINGULE, František. Pedagogické směry XX. století. Praha: SPN, 1966, s. 17–70.

UHER, Boris. Nové školy v předválečném Československu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1971.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Vzdělávání učitelů pro primární školu (1. stupeň) po druhé světové válce v proměnách času (do r. 1989). Pedagogika.  roč. 61, č. 4, 2011, s. 344-357. ISSN 0031-3815.

VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1995.

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (14.03.2019)
Teaching methods - Czech

- aktivní účast na seminářích

- diskuse 

- analýza studijních materiálů

- rozhovor s pamětníky (uplatnění metod orální historie)

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky ke zkoušce:

- seminární práce

- studium studijních opor a odevzdnání úkolů v Moodle

- studium literatury dle pokynu vyučujícího

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Syllabus -

1-2.  Education Reform Movement Abroad I  (Turning to a Child, Pedocentrism, General Principles, E. Claparede, J. Dewey)

3-4. Education Reform Movement Abroad II (M. Montessori, P. Petersen, C. Freinet)

5-6. Education Reform Movement in Inter-war Czechoslovakia I (The Experimental Movement)

7-8. Education Reform Movement in the Inter-war Czechoslovakia II (Questions - Concept of Education as a Science Discipline, School Reform, Struggle for Uniform School, Higher Education of Teaching)

9-10. Development of Initial Education 1774 - 1869

Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (14.03.2019)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Learning resources - Czech

Studijní opora v MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11988

- klíč k přihlášení dostanou studenti od vyučující v rámci prvních setkání kurzu.

Last update: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html