Psyhological anthropology - OPDP1Q108B
Title: Psychologická antropologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. David Doubek, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je prohloubit studentovu schopnost interdisciplinárního přístupu k tématům, ve kterých se prolíná zájem psychologie a antropologie:  Kultura a osobnost  Psychoanalýza kultury  Kreativita a kultura  Já a druhý  Kultura a myšlení  Kultura a emoce  Individualita, charisma a kultura
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Literature - Czech

Doktorand čerpá z literatury (knih, sborníků, časopisů) zaměřené k tématu své práce. Základní literatura je k dispozici v knihovnách.

COLE, Michael. Cultural Psychology: A Once and Future Discipline. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.

BATESON, Gregory. Naven. Stanford: Stanford University Press, 1958. CRAPANZANO, Michael. Tuhami: Portrait of a Moroccan. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

D'ANDRADE, Roy G. a Claudia STRAUSS. Human motives and cultural models. New York: Cambridge University Press, 1992. ISBN 0521423384.

DOUGLAS, Mary. Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu. Praha: Malvern, 2014.

KULA. ISBN 978-80- 87580-91-2. DU BOIS, Cora Alice. The people of Alor: a social-psychological study of an East Indian island. Cambridge: Harvard University Press, 1960.

FANON, Frantz. Black skin, white masks. New York: Grove Press, [1967].

FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře. Přeložil Ludvík HOŠEK. Praha: Hynek, 1998. Spektrum (Hynek). ISBN 80- 86202-13-5.

FREUD, Sigmund. Výklad snů. Vyd. 4., upr. Přeložil Ota FRIEDMANN. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2003. ISBN 80- 86559-16-5.

LAKOFF, George. Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda, 2006. Paprsek (Triáda). ISBN 80-86138-78-X.

LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 2. Přeložil Mirek ČEJKA. Brno: Host, 2014. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7491-152-1. 23

LINDHOLM, Charles. Culture and Identity: The History, Theory, and Practice of Psychological Anthropology. 2. Oxford: Oneworld Publications, 2007.

LURII͡A, A. R. Cognitive development, its cultural and social foundations. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976. ISBN 0674137310.

MEAD, George Herbert. Mysl, já a společnost. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1180-8.

MEAD, Margaret. Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilisation. New York: American Museum of Natural History, 1973.

OBEYESEKERE, Gananth. Medusa’s Hair: An Essay on Personal Symbols and Religious Experience. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

QUINN, Naomi a Dorothy HOLLAND. Cultural Models in Language & Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

ROSALDO, Michelle. Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self and Social Life. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1981.

SHORE, Bradd. Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning. New York: Oxford University Press, 1996. SPIRO, Melford E. Oedipus in the Trobriands. Chicago: University of Chicago Press, 1982. ISBN 0226769887.

STACK, Carol B. All our kin: strategies for survival in a Black community. New York: Harper & Row, 1974. ISBN 0-06- 131982-1.

STRAUSS, Claudia a Naomi QUINN. A cognitive theory of cultural meaning. New York: Cambridge University Press, 1997. ISBN 052159541X.

WALLACE, Anthony F. C. Culture and Personality. New York: Random House, 1996

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Course completion requirements - Czech

Zpracování tématu blízkého tématu doktorské práce doktoranda na základě tří zvolených monografií.

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)