SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Current Problems in History Studies - OPDD1D101A
Title: Aktuální problémy historické vědy
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 8/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Interchangeability : OD0805001
Is interchangeable with: OD0805001
Annotation - Czech
Studijní předmět představuje cyklus přednášek a seminářů, zaměřených na základní problémy českých a obecných dějin, na aktuální stav výzkumu a jeho směřování. Jednotliví vyučující se budou zabývat konkrétními tématy i metodologickými aspekty jejich řešení. Základní rozdělení kombinuje časové a věcné hledisko.
Last update: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
Literature - Czech

According to the field of thesis.

Last update: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
Syllabus - Czech

Hlavní témata: Staré civilizace a raný středověk, Středověk vrcholný a pozdní, Raný novověk, 19. století, 20. století, Soudobé dějiny, Církevní dějiny, Dějiny školství a vzdělanosti, Dějiny vizuální kultury, Soudobá historiografie, Historická geografie, Kulturní dědictví, Didaktika dějepisu.

Součástí předmětu bude i „historická dílna“ s významnými odborníky mimo PedF a ze zahraničí.

Last update: Beránková Iva, PhDr. (11.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html