SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech educational system in comparative perspective - OPBZ1Z024B
Title: Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: winter:unknown / 100 (100)
summer:unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. David Greger, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. David Greger, Ph.D.
Mgr. Eva Potužníková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Eva Battistová (13.02.2024)
Tento předmět uvádí do srovnávacího studia vzdělávacích systémů, typologie a specifika evropských vzdělávacích systémů. Zvláštní pozornost věnuje komparaci vzdělávacích systémů ve střední Evropě a procesu jejich transformace. Studentům poskytne základní informace o českém vzdělávacím systému v komparaci s jinými vzdělávacími systémy a o dostupných datech pro porovnávání vzdělávání v různých zemích. V předmětu provedeme studenty ukázkou různých typologií vzdělávacích systémů se zaměřením na školní vzdělávání. Studenty seznámíme s daty a popisy vzdělávacích systémů (Eurybase), se systémy kvantitativních indikátorů (OECD Education at a Glance, Key data on Education in Europe, EFA Global Monitoring Report a dalšími ad hoc indikátory), s rolí mezinárodních výzkumů zjišťujících výsledky vzdělávání (např. PISA, TIMSS, PIRLS) v porovnávání vzdělávacích systémů i s kvalitativními výzkumy porovnávajícími různé aspekty vzdělávání v různých zemích. Cílem kurzu bude ukázat studentům příklady inspirace ze zahraničních vzdělávacích systémů, ale také upozornit na nemožnost zjednodušeného přenášení dílčích opatření mezi vzdělávacími systémy (tzv. policy borrowing). Moodle pro kombinované studium: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8490
Literature - Czech
Last update: PhDr. David Greger, Ph.D. (01.10.2019)

GREGER, D. et al. Srovnávací pedagogika. Proměny a výzvy. Praha: PedF UK, 2015. ISBN 978-80-7990-860-8.

GREGER, D. Educational policy in the Czech Republic: 25 years of educational transformation and growing inequalities. In Corner, T. (Ed.) Education in the European Union: Post-2003 Member States. Bloomsbury academic, 2015, s. 75-92. ISBN 978-14-725-2228-3

MARSHALL, J. Introduction to Comparative and International Education. Lodon: SAGE, 2014. ISBN 978-1-4462-7320-3.

PRŮCHA, J.: Srovnávací pedagogika, Portál Praha 2015, ISBN 978-80-2622-0870-9

WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2006. 324 s. ISBN 80-7290-269-5.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (09.01.2024)

Vedle 2 prezenčních setkání (Informační úvodní setkání 90 min. a průběžný reflektivní seminář 90 min) se jedná o distanční asynchronní plnění úkolů v průběhu semestru k určitému termínu, ale ve Vámi zvoleném čase. Všechny úkoly budou zadány a také odevzdány v Moodlu v průběhu semestru.

Dílčí úkoly budou vyžadovat znalost angličtiny (přečíst text, shlédnout video v AJ, apod.), byť samotné odevzdání úkolů (tvůrčí část, vlastní psaní zrpacování odpovědi) bude v češtině. Např. shlédnout video v angličtině a zpracovat odpověď v češtině.

Dílčí úkoly budou zahrnovat studijní zátěž odpovídající 2 ECTS kreditům, tj. 50 - 60 hodin práce.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. David Greger, Ph.D. (15.09.2021)

Moodle pro kombinované studium: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8490, heslo: Akreditace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html