SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
School snowboarding instructor course - OPBT4T112C
Title: Kurz instruktora školního snowboardingu
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [DS]
Extent per academic year: 7 [days]
Capacity: unknown / 25 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
Annotation -
The course allows students to obtain a basic snowboarding license "Basic School Snowboarding Course" (formerly Basic School Snowboarding Instructor) which authorizes teachers to lead a school snowboarding course. For this reason, the subject is not intended for beginner snowboarders! The course includes both the theory of snowboarding (biomechanics, specifics of motor learning, teaching safety, waxing, maintenance and technology of snowboarding), as well as practice focused on the technique and didactics of snowboarding. After successfully passing the theory and skills test, the student will receive a "Basic School Snowboarding Course" license. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu instruktora školního snowboardingu je připravit studenta po teoretické i praktické stránce k získání licence „Základní kurz školního snowboardingu“, která ho opravňuje vést samostatně školní snowboardový kurz.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

přímá výuka: 50 hodin praxe + 10 hodin teorie + 5 hodin videorozborů 

příprava na zápočet: 25 hodin

samostudium a zdokonalování: 30 hodin

 

Student se účastní 7 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka snowboardingu v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku.

Předpokládá se dobrá vstupní úroveň jízdy na snowboardu. Na kurzu neprobíhá výuka začátečníků, vyučuje se didaktika, metodika a zdokonaluje se technika jízdy na snowboardu.  

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura

Gnad, T. a kol. (2008). Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum.

Louka, O. (2002). Snowboarding. Ústí n. L.: UJEP, AČS.

Gibbins, J. (1998). Snowboarding. Chomutov: MILENIUM PUBLISHING s.r.o.

 

Doporučená literatura

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum.

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Syllabus - Czech

Teorie:

 1. Historie snowboardingu (vývoj techniky, slavné osobnosti SNB)
 2. Organizace SNB v ČR
 3. Anatomicko-fyziologické a biomechanické zákonitosti SNB
 4. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky SNB
 5. Bezpečnost, hygiena a první pomoc (zásady pohybu nejen na SNB v horách, Horská služba)
 6. Teorie a didaktika snowboardingu, organizace výcviku
 7. Výzbroj a výstroj, technologie – snowboardové vybavení, mazání a údržba snowboardu

Praxe:

 1. Technika a metodika výuky SNB 
 2. Zdokonalování techniky jízdy na SNB
 3. Hry na sněhu (na SNB i bez SNB)
 4. Zvláštnosti výuky SNB dětí
 5. Organizace závodů pro děti
 6. Metodické výstupy 
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Entry requirements - Czech

Kurz instrukror školního snowboardingu není určen pro začátečníky. Předpokládá se zvládnutí základních dovedností na snowboardu. 

 

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu.

Úspěšné splnění testu z teorie snowboardingu a praktické zkoušky: sesouvání, základní navazovaný oblouk, navazovaný smýkaný oblouk s odlehčením nahoru, carvingový (řezaný) oblouk s odlehčením nahoru, (terénní skok). 


Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html