SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Swimming preparation I - OPBT4T105C
Title: Plavecká příprava I
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 24 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.
Annotation -
The subject is focused on fitness swimming and correction of previously fixed mistakes in individual swimming styles. It is about getting to know the principles of movement training in water, increasing swimming fitness, especially endurance and strength through training methods. Part of the subject is also participation in the university swimming league. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je zvyšování plavecké kondice a odstraňování dříve fixovaných chyb u jednotlivých plaveckých způsobů.

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 3 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 75 hodinám.

přímá výuka: 24 hodin

příprava na zápočet: 30 hodin

samostudium a zdokonalování: 21 hodin

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literature - Czech

Bělohlávek, J., & Hofer, Z. (1997). Organizace a rozhodování plaveckých závodů. Praha : Karolinum

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Jurák, D. & Pokorná, J. (2012). Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

McLeod, I. (2014). Plavání – anatomie. Brno: Press

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Hannula, D. (1995). Coaching swimming successfully. USA: Human kinetics

Maglischo, E.W.(2003). Swimming faster. USA: Human Kinetics

Richards, R.J.(1996). Coaching Swimming - an introductory manual. Austrálie: Australian Swimming Inc

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Syllabus - Czech
  1. Zásady pohybového tréninku ve vodě
  2. Řízení zatěžování ve vodě
  3. Organizace pohybového tréninku ve vodě
  4. Tréninkové metody
  5. Formy a metody plaveckého tréninku
  6. Tréninkové jednotky aerobního zatížení
  7. Tréninkové jednotky anaerobního zatížení
  8. Pohybový trénink ve vodě a regenerace
  9. Pohybový trénink ve vodě jako rekondice
  10. Odstraňování dříve fixovaných chyb u jednotlivých plaveckých způsobů
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na výuce

Účast na plaveckých soutěžích VŠ

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Learning resources - Czech
https://publi.cz/books/124/index.html?secured=false#04

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1320-version1-14_trenink_mladeho_plavce_na_s.pdf 

web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/prispevky/sdeleni/5-Pokorna-Jurak.htm
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html