SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sport Climbing on Artificial Wall - OPBT4T062B
Title: Sportovní lezení na umělé stěně
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 20 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Michael Kupilík
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na specifiku sportovního lezení na umělé stěně, didaktiku nácviku lezení. Zvláštní důraz je kladen na pravidla bezpečnosti. 1. Horolezecké uzly, navazování na lano, teorie a praxe jištění. 2. Základy lezeckého pohybu. 3. Trénink lezecké techniky, důraz na bezpečné jištění a spolupráci lezecké dvojice. 4. Nácvik jištění pomocí různých jistících pomůcek. 5. Jištění prvolezce, zapínání postupového jištění, trénink techniky. 6. Bouldering. Podmínkou udělení zápočtu je znalost teoretických náležitostí sportovního lezení a ověření kvality pohybových dovedností.
Last update: Hájková Jana, PaedDr. (20.09.2019)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta 137,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 30 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 30 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 30 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literature - Czech

DIEŠKA, I. a kol. Horolezectvo - encklopedie. Bratislava: Šport, 1989.

PROCHÁZKA, V. Základy horolezectví. Praha: Olympia, 1990.

VOMÁČKO, S., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách, Praha: Grada,2003.

LOUKA, O., HNÍZDIL, J, KIRCHNER, J. Základy lezení na umělé stěně, Ústí nad Labem: KTV PF UJEP, 2004

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (20.09.2019)
Syllabus - Czech

1.     Horolezecké uzly, navazování na lano, jistící prostředky, teorie a praxe jištění,

2.     Lezení a jištění v lezecké dvojici (s připraveným horním jištěním), bezpečnost při lezení, reakce na povely, spouštění. Základy lezeckého pohybu.

3.     Trénink lezecké techniky, důraz na bezpečné jištění a spolupráci lezecké dvojice

4.     Nácvik jištění pomocí různých jistících pomůcek, lezení s horním jištěním, lezení různě obtížných cest - převisy, málo chytů, malé chyty v kolmé části,

5.     Jištění prvolezce, zapínání postupového jištění, trénink techniky.

6.     Činnosti jednotlivce při pádu prvolezce a druholezce, nácvik jištění prvolezce.

7.     Práce s lanem při jištění prvolezce, lezení s dolním jištěním.

8.     Bouldering

Last update: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Course completion requirements - Czech

Docházka, aktivní účast a zvládnutí lezení obtížnosti 4-5.

 

Last update: Kašpar Ladislav, PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html