SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Sports - OPBT4T051A
Title: Didaktika sportu
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 45 / 45 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PaedDr. Jana Hájková
Teacher(s): PaedDr. Jana Hájková
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Annotation -
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)
The aim of the subject is to acquaint students with the basic attributes of sports training. Significant topics include sports as a multifunctional phenomenon, sports performance and its structure, goal and components (physical, technical, tactical and psychological) of sports training, loading, supercompensation, recovery, including planning and management of sports training. Other topics explain the issue of long-term sports training, ie the specifics of children sports training. The subject will also mention the possibilities of incorporating the principles of sports training into school physical education subject and school sports.
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou sportovního tréninku se zvláštním zřetelem na různé věkové a výkonnostní kategorie.

Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Celková časová zátěž studenta 106,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Zk

Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 25 hodin

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (01.01.2024)

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5

PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing, 2004, 198 s, ISBN 80-247-0683-0

JANSA, P. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, 2007. ISBN 80-903280-8-3

JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 9788024640150

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-22118-7

https://www.youtube.com/watch?v=qHMGF2GPdQo&list=PL_nVaQpQvEQKi401zB9jQ1XdC118uV6XF

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

1.      Sport jako společenský jev, ekonomické zabezpečení sportu

2.      Sportovní výkon a jeho struktura

3.      Sportovní trénink - systém, struktura, cíle, úkoly, složky

4.      Kondiční příprava

5.      Technická příprava, didaktické aspekty sportovního tréninku, motorické učení

6.      Taktická příprava

7.      Psychologická příprava

8.      Zatížení, zatěžování - principy, superkompenzace, zotavení a regenerace

9.     Etapy sportovního tréninku

10.   Stavba a řízení sportovního tréninku

11.   Trénovanost, sportovní forma, soutěže

12.   Problematika dopinku

13.   Základy výběru talentů

14.   Sportovní trénink dětí a mládeže

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (15.02.2024)

Aktivní účast 75%.

Písemný test.

Okruhy otázek:

1.     Sport jako společenský jev, ekonomické zabezpečení sportu

2.      Sportovní výkon a jeho struktura

3.      Sportovní trénink - systém, struktura, cíle, úkoly, složky

4.      Kondiční příprava

5.      Technická příprava, didaktické aspekty sportovního tréninku, motorické učení

6.      Taktická příprava

7.      Psychologická příprava

8.      Zatížení, zatěžování - principy, superkompenzace, zotavení a regenerace

9.     Etapy sportovního tréninku

10.   Stavba a řízení sportovního tréninku

11.   Trénovanost, sportovní forma, soutěže

12.   Problematika dopinku

13.   Základy výběru talentů

14.   Sportovní trénink dětí a mládeže

Learning resources - Czech
Last update: PaedDr. Jana Hájková (16.02.2024)

 

 https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/index.html

https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/index.html

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=16095

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html