SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Skiing course II - OPBT4T045A
Title: Kurz lyžování II
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [DS]
Extent per academic year: 7 [days]
Capacity: unknown / 55 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Annotation -
The Skiing II course is focused on teaching the technique, didactics and methodology of downhill skiing and turning and classic cross-country technique. The course also includes skiing theory lectures. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course - Czech
Cílem předmětu je osvojení a zdokonalení techniky a didaktiky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích klasickou technikou a dále získání základních teoretických znalostí z oblasti lyžování.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Descriptors - Czech

Předmět je hodnocen 3 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

přímá výuka: 40 hodin praxe + 10 hodin teorie + 5 hodin videorozborů 

příprava na zápočet: 15 hodin

samostudium a zdokonalování: 20 hodin

 

Student se účastní 7 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka lyžování v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku pohybových dovedností na lyžích a smostudiu teorie.

Předpokládá se dobrá vstupní úroveň lyžování  na sjezdových i běžeckých lyžích. Na kurzu neprobíhá výuka začátečníků, vyučuje se didaktika, metodika a zdokonaluje technika sjíždění a zatáčení a běhu na lyžích. Před účastí na kurzu je doporučeno prostudovat si povinnou literaturu. 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Fořterová, P., & Chrástková, M. (2020). Lyžování dětí. Praha: UK FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/lyzovani-deti

Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika. Praha: Univerzita Karlova, FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani

Matošková, P., Gnad, T., Polášková, M., & Bílý, M. (2012). Lyžování – průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. Praha: UK, FTVS. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovanipc/index.html

Gnad, T. a kol. (2008). Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum.

Doporučená litertura:

Brtník, J., & Neuman, J. (1999). Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Chovanec, F. a kol. (1989). Dějiny lyžování. Praha: SPN.

Chrástková, M. (2019). Vybrané fyzické a psychologické aspekty sportovního tréninku pro mladé běžce na lyžích a nejen je. Praha: Karolinum. Dostupné na: https://ecuni.publi.cz/?book=958-vybrane-fyzicke-a-psychologicke-aspekty-sportovniho-treninku-pro-mlade-bezce-na-lyzich-a-nejen-je

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum.

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Syllabus - Czech

Teorie:

 1. Technika, metodika a didaktika běhu na lyžích (klasická technika)
 2. Technika, metodika a didaktika sjíždění a zatáčení na lyžích
 3. Lyžařská výzbroj a výstroj, lyžařská technologie – mazání a údržba lyží
 4. Zvlástnosti výuky lyžování dětí a osob se zdravotním postižením
 5. Závodní lyžování - stručný výtah z pravidel
 6. Lyžování ve školní TV

Praxe:

 1. Technika, metodika a didaktika výuky na běžeckých lyžích klasickou technikou 
 2. Technika, metodika a didaktika výuky sjíždění a zatáčení na lyžích
 3. Zdokonalování lyžařských technických dovedností
 4. Metodický výstup
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Course completion requirements - Czech
 • Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu
 • Úspěšné splnění testu z teorie lyžování
 • Úspěšné splnění praktických zkoušek ze sjíždění a zatáčení na lyžích (oblouk v pluhu, paralelní oblouk, základní carvingový oblouk, krátký smýkaný oblouk s přibrzděním) a z běhu na lyžích (střídavý běh dvoudobý, soupažný běh jednodobý)
 • Úspěšné splnění metodického výstupu na zadané téma
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Learning resources - Czech

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15110

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (19.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html