SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sports and physical activities III - OPBT4T032A
Title: Sportovní a pohybové aktivity III
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 116 (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
PaedDr. Irena Svobodová
Mgr. Lukáš Teplý
Annotation -
The subject is aimed at acquiring basic knowledge, skills and didactic procedures in athletics, sports games, swimming and gymnastic sports (one hour per week for each sport). Athletics – practice and improvement of selected movement activities and athletic disciplines (high jump, discus throw). Gymnastics – acrobatics and apparatus exercises (combination of elements, formation of routines). Swimming – learning a special swimming treaining for rescuing drowning people and developing swimming endurance and strength using swimming training methods. Sports games - mastering the rules and techniques of football and handball (individual game activities, elementary game combinations in attack and defense). During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology and when providing rescue and assistance.
Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Aim of the course -
The aim of the course is to acquire basic knowledge, skills and didactic procedures in athletics, sports games, swimming and gymnastic sports.
Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta 108,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Z

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 4

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 2 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 2 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Literature - Czech

Atletika:

Prukner, V., & Machová, I. (2011). Didaktika školní atletiky. Dostupné z: http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Didaktika_atletiky-Prukner.pdf 

Valter, L., & Nosek, M. (2008). Metodika nácviku atletických disciplín. CD. Ústí n/L: UJEP PedF

Kaplan, A., & Válková, N. (2009). Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia 

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum   

Gymnastické sporty:

Zítko, M., & Chrudimský, J. (2006). Akrobacie. Praha: ČASPV 

Krištofič, J. (2008). Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hájková, J. (2020). Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum

Hájková, J., & Panská, Š. Základy gymnastiky. E-learning. Dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

Novotná, V. Panská, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha. UK FTVS. 2011 DVD. ISBN-978-80-86317-83-0. grant FRVŠ 1003, 

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149-version1-rytmicka_gymnastika_a_pohybova.pdf

Plavecké sporty:

Bělohlávek, J., & Hofer, Z. (1992). Abeceda záchrany. Plavecká příprava v záchraně tonoucích. Praha: Esprit

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Jurák, D. & Pokorná, J. (2012). Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

Karger, P., & Kaufman, J. (1999). Záchranář – první pomoc. Praha: VZS ČČK

Miler, T. a kol. (2016). Prevence, bezpečnost a záchrana u vody. Bazény, koupaliště a aquaparky. Praha: Falon

Sportovní hry:

Psotta, R. (2006). Fotbal. Praha: Grada

Votík, J.(2011). Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada

Táborský, F. (2004) Sportovní hry. Praha: Grada

Aktuální pravidla daných sportů

Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
Syllabus - Czech

Atletika:

 1.  Úvodní informace o probíraných disciplínách - bezpečnost
 2.  Průpravná cvičení zaměřená na skok vysoký a hod diskem 
 3.  Nácvik techniky hodu diskem
 4.  Nácvik techniky skoku vysokého (flop)
 5.  Atletické hry
 6.  Teoretické a didaktické základy nácviku uvedených disciplin - průběžně, kontrola učiva

Gymnastické sporty:

 1. Technika cvičení bez náčiní, technika poloh a pohybů jednotlivých částí těla, skoky, obraty
 2. Hudebně pohybové vztahy, cvičební programy s hudebním doprovodem s převažující funkcí účelovou a estetickou
 3. Sportovní gymnastika na 2. st. ZŠ a na SŠ podle vzdělávacích programů
 4. Dopomoc a záchrana
 5. Akrobacie – různé druhy kotoulů, stoj na rukou, různé druhy přemetu stranou, rondát, přemet vpřed, tříprvkové akrobatické řady
 6. Kruhy – výmyk, výkrutem vzad seskok, svis vzadu, vzepření předkmihem, toč vpřed, překot vzad, roznožmo, přednos ve vzporu
 7. Kladina – kroky, skoky, obraty snožmo i jednonož, leh vznesmo, seskok – rondát (jen ženy)
 8. Skrčka i roznožka přes kozu a bednu našíř, přemet přes bednu z trampolínky
 9. Trampolínka – základní skoky, salto vpřed
 10. Hrazda po čelo - výmyk, ve vzporu přešvihy únožmo, ze vzporu sešin vpřed do shybu stojmo, toč vzad, toč jízdmo, vzepření zákmihem v podkolenní, podmet
 11. Hrazda po čelo (muži) - svis vznesmo, svis střemhlav, výmyk, ve vzporu přešvihy únožmo, toč vzad, toč jízdmo, podmet, na doskočné hrazdě - výmyk, výšin, komíhání, kmih podmetmo, vzepření jízdmo a vzklopmo, podmet ze vzporu, vzepření závěsem v podkolenní
 12. Bradla o s. v. ž. – komíhání, stoj na ramenou, vzepření vzklopmo předkmihem i zákmihem, zánožka nebo přednožka s celým obratem, svírka (jen muži)

Plavecké sporty:

 1. Rozvoj plavecké vytrvalosti a síly, tj. především rozvoj aerobních procesů jedince s cílem zvládnout fyzickou náročnost daného učiva
 2. Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích - pády a skoky do vody, potápění a lovení předmětů
 3. Plavání ve ztížených podmínkách, prvky branného plavání - např. šaty, omezený pohyb plavce, bezhlučné plavání apod.
 4. Formy dopomoci unavenému plavci – prvky potřebné k záchraně života
 5. Záchrana tonoucích, osobní zásah, záchranné pomůcky, akce záchrany

Sportovní hry: fotbal, házená

 1. Vedení míče a uvolňování se s míčem a obcházení soupeře
 2. Přihrávání
 3. Střelba
 4. Bránění a odebírání míče
 5. Herní kombinace v útoku a v obraně 
 6. Herní systémy v útoku a obraně.
 7. Hra brankáře 
Last update: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Atletika:

 • Aktivní účast na výuce
 • Praktické požadavky - test výkonnosti a techniky ve skoku vysokém a hodu diskem

Gymnastické sporty:

 • Aktivní účast na výuce 75 %
 • Praktické požadavky - akrobacie, přeskok

Ženy

 1. Volná sestava na hudební motiv s povinnými prvky (skok, obrat, rovnovážná poloha, taneční krok) ve spojení s akrobatickými prvky (přemet vpřed nebo rondát a kotoul vzad schylmo, přemety stranou  v délce min. 16 taktů 4/4
 2. Přeskok – přemet přes bednu na šíř z trampolínky/skrčka přes bednu našíř se zášvihem, vše s dopomocí

Muži

 1. Volná sestava s povinnými prvky (skok, obrat, rovnovážná poloha, taneční krok) ve spojení s akrobatickými prvky (přemet vpřed/ rondát a kotoul vzad schylmo, přemety stranou 
 2. Přeskok – přemet přes bednu na šíř z trampolínky/skrčka přes bednu našíř se zášvihem, vše s dopomocí

Plavání:

 • Aktivní účast na výuce 85%
 • Praktické požadavky:

400 m krul v časovém limitu (muži - 7:30; ženy - 8:00)
lovení předmětů - plavání pod vodou, na hloubce vylovit 3 puky ve vzdálenosti 5 m od sebe
tažení tonoucího (figurína) na vzdálenost 200 m 
akce záchrany tonoucího
skok z 3m prkna střemhlav
plavání ve ztížených podmínkách (v oděvu) v časovém limitu (muži - 6:30; ženy - 7:00)

Sportovní hry:

 • Znalost pravidel
 • Dovednostní test z herních činností jednotlivce
 • Aktivní účast ve výuce
Last update: Hájková Jana, PaedDr. (27.09.2023)
Learning resources - Czech

Plavecké sporty:

https://www.youtube.com/watch?v=6B9aYqxrPl4

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/bazen/tonouci.php

Gymnastické sporty:

Hájková, J., Panská. Š. Základy gymnastiky. E-learning.Dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14303

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14304

 

Last update: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html